• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.481,58 +2,00/+0,14%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.481,58   +2,00/+0,14%  |   HNX-INDEX   411,82   +1,59/+0,39%  |   UPCOM-INDEX   109,05   +1,02/+0,94%  |   VN30   1.525,31   +9,15/+0,60%  |   HNX30   731,76   -0,14/-0,02%
26 Tháng Giêng 2022 11:49:17 CH - Mở cửa
CTCP Công trình Đô thị Bến Tre (BTU : UPCOM)
Cập nhật ngày 26/01/2022
3:05:02 CH
14,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
14,20
Mở cửa
14,20
Cao nhất
14,20
Thấp nhất
14,20
Khối lượng
500
KLTB 10 ngày
560
Cao nhất 52 tuần
16,00
Thấp nhất 52 tuần
8,10
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
26/01/2022 0,00 / 0,00% 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 500
25/01/2022 0,00 / 0,00% 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 0
24/01/2022 0,00 / 0,00% 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 0
21/01/2022 +0,30/+2,16% 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 100
20/01/2022 0,00 / 0,00% 14,00 14,00 13,90 13,90 13,90 13,90 2.300
19/01/2022 +0,40/+2,96% 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 100
18/01/2022 +0,10/+0,75% 13,50 13,50 13,40 13,40 13,50 13,40 700
17/01/2022 +1,10/+9,17% 13,40 13,50 13,10 13,10 13,30 13,10 1.500
14/01/2022 -2,10/-14,89% 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 100
13/01/2022 -0,10/-0,70% 14,00 14,20 14,00 14,20 14,10 14,20 300
12/01/2022 0,00 / 0,00% 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 0
11/01/2022 0,00 / 0,00% 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 0
10/01/2022 0,00 / 0,00% 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 0
07/01/2022 0,00 / 0,00% 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 0
06/01/2022 0,00 / 0,00% 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 0
05/01/2022 +0,70/+5,15% 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 100
04/01/2022 0,00 / 0,00% 13,10 14,00 13,10 14,00 13,60 14,00 200
31/12/2021 +0,80/+6,06% 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 100
30/12/2021 0,00 / 0,00% 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 500
29/12/2021 +0,10/+0,76% 13,10 13,50 13,10 13,20 13,20 13,20 1.000