• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 5:28:06 SA - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVB : UPCOM)
Cập nhật ngày 17/09/2021
3:03:01 CH
20,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,00 (+5,18%)
Tham chiếu
19,30
Mở cửa
19,40
Cao nhất
20,30
Thấp nhất
19,30
Khối lượng
3.248.500
KLTB 10 ngày
1.952.680
Cao nhất 52 tuần
28,40
Thấp nhất 52 tuần
10,00
08/09 BVB: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
07/09 BVB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
07/09 BVB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 (công ty mẹ) - HNX
01/08 BVB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
29/07 BVB: Báo cáo tài chính quý 2/2021 (công ty mẹ) - HNX
29/07 BVB: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
27/07 BVB: Báo cáo tình hình tài chính và sử dụng vốn - HNX
27/07 BVB: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
07/07 BVB: Chấp thuận đủ điều kiện khai trương Ngân hàng Bản Việt chi nhánh Bình Phước - HNX
05/07 BVB: Thay đổi tỷ lệ Sở hữu nước ngoài tối đa - HNX
23/06 BVB: Saigonbank muốn bán gần 8,3 triệu cổ phiếu BVB - Người đồng hành
11/06 BVB: Ngày 21/06/2021, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung - HNX
10/06 BVB: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
07/06 BVB: Thay đổi địa chỉ giao dịch Phòng giao dịch Trảng Bom - Chi nhánh Đồng Nai - HNX
03/06 BVB: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 49.990.000 cổ phiếu - HNX
29/05 BVB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
29/05 BVB: Thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa - HNX
21/05 BVB: Thay đổi địa điểm Chi nhánh Tây Sài Gòn - HNX
18/05 BVB: Điều lệ Ngân hàng thương mại cổ phần Bản Việt - HNX
18/05 BVB: Ban hành quy chế Ban kiểm soát - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABB  2.198.700 20,90 1,95%
ACB  4.572.300 31,60 0,96%
BAB  74.500 22,70 2,25%
BID  1.784.100 40,00 1,52%
CTG  6.833.300 31,80 0,47%
EIB  669.200 26,00 3,17%
EVF  706.100 12,40 0,81%
HDB  2.214.400 25,45 1,39%
KLB  456.800 22,00 1,38%