• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.271,84 +3,41/+0,27%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:25:02 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.271,84   +3,41/+0,27%  |   HNX-INDEX   313,62   -1,29/-0,41%  |   UPCOM-INDEX   95,08   +0,30/+0,32%  |   VN30   1.313,25   +2,55/+0,19%  |   HNX30   565,87   -1,94/-0,34%
26 Tháng Năm 2022 11:25:07 SA - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVB : UPCOM)
Cập nhật ngày 26/05/2022
11:25:01 SA
14,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,20 (-1,35%)
Tham chiếu
14,80
Mở cửa
14,90
Cao nhất
15,20
Thấp nhất
14,60
Khối lượng
349.600
KLTB 10 ngày
751.400
Cao nhất 52 tuần
28,40
Thấp nhất 52 tuần
11,90
23/05 BVB: Báo cáo tiến độ sự dụng vốn/ số tiền thu được từ đợt chào bán/ phát hành - HNX
16/05 BVB: Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn/ số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành - HNX
13/05 BVB: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
28/04 BVB: Báo cáo tài chính quý 1/2022 - HNX
28/04 BVB: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ) - HNX
19/04 BVB: Kết quả chào bán trái phiếu đợt 1.5 phát hành ngày 08/04/2022 - HNX
19/04 BVB: Thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Cẩm Phả - Quảng Ninh - HNX
19/04 BVB: Thay đổi địa điểm Ngân hàng Bản Việt - Chi nhánh Tiền Giang - Phòng giao dịch Mỹ Tho - HNX
19/04 BVB: Thay đổi địa điểm Ngân hàng Bản Việt - Chi nhánh Quảng Ninh - Phòng giao dịch Bãi Cháy - HNX
19/04 BVB: Thay đổi địa điểm Ngân hàng Bản Việt - Chi nhánh Bình Thuận - Phòng giao dịch Phan Rí Cửa - HNX
19/04 BVB: Thay đổi địa điểm Ngân hàng Bản Việt - Chi nhánh Bình Thuận - Phòng giao dịch La Gi - HNX
19/04 BVB: Thay đổi địa điểm Ngân hàng Bản Việt - Chi nhánh Bình Thuận - Phòng giao dịch Bến Thủy và Phòng giao dịch Vinh - HNX
19/04 BVB: Thay đổi địa điểm Ngân hàng Bản Việt - Chi nhánh Nghệ An - Phòng giao dịch Bến Thủy và Phòng giao dịch Vinh - HNX
19/04 BVB: Công bố thông tin về Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn - HNX
19/04 BVB: Thay đổi nhân sự - HNX
19/04 BVB: Giải tỏa cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2020 - HNX
18/04 BVB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
12/04 BVB: Thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Đăk Đoa - HNX
12/04 BVB: Thay đổi địa điểm Chi nhánh Bắc Giang - HNX
12/04 BVB: Thông tin về kết quả chào bán trái phiếu đợt 1.4 phát hành ngày 05/04/2022 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABB  1.266.600 12,10 2,54%
ACB  1.104.500 30,10 0,33%
BAB  7.500 19,00 -1,04%
BID  844.300 35,35 1,29%
CTG  2.014.600 27,00 0,37%
EIB  32.000 32,45 -0,15%
EVF  711.000 11,80 3,96%
HDB  1.340.900 25,55 -0,39%
KLB  3.400 28,30 0,71%