• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.046,79 +1,69/+0,16%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.046,79   +1,69/+0,16%  |   HNX-INDEX   205,72   +2,40/+1,18%  |   UPCOM-INDEX   76,17   0,00/0,00%  |   VN30   1.051,42   +4,82/+0,46%  |   HNX30   364,25   +4,24/+1,18%
26 Tháng Ba 2023 12:22:03 CH - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVB : UPCOM)
Cập nhật ngày 24/03/2023
3:05:02 CH
11,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-0,85%)
Tham chiếu
11,70
Mở cửa
11,80
Cao nhất
11,90
Thấp nhất
11,60
Khối lượng
231.600
KLTB 10 ngày
246.260
Cao nhất 52 tuần
20,10
Thấp nhất 52 tuần
6,30
24/03 BVB: Chấp thuận thay đổi địa chỉ địa điểm đặt Trụ sở và đủ điều kiện khai trương hoạt động Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt - Chi nhánh Hưng Yên - HNX
22/03 BVB: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng - HNX
22/03 BVB: Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu - HNX
22/03 BVB: Thông báo về ngày đăng ký đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu - HNX
22/03 BVB: Ngân hàng TMCP Bản Việt nhận Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Ủy ban chứng khoán nhà - HNX
22/03 BVB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu - HNX
21/03 BVB: Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng - HNX
16/03 BVB: Công bố thông tin về Quyết định hủy niêm yết Trái phiếu BVB121034 của Ngân hàng TMCP Bản Việt tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội - HNX
09/03 BVB: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - HNX
06/03 BVB: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 - HNX
02/03 BVB: Công bố thông tin về việc thanh toán lãi trái phiếu đại chúng BVB121034 năm 2023 (30/12/2022-30/03/2023) và thực hiện quyền mua lại toàn bộ trái phiếu BVB121034 trước thời gian đáo hạn - HNX
02/03 BVB: Quyết định Hội đồng quản trị - HNX
20/02 BVB: Quyết định Hội đồng quản trị - HNX
15/02 Hạ giá cả chục lần, ngân hàng vẫn trầy trật bán tài sản thế chấp - Vietnamnet
09/02 BVB: Đính chính Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất qúy 4/ 2022 - HNX
01/02 BVB: Báo cáo định kỳ thanh toán gốc, lãi Trái phiếu năm 2022 - HNX
31/01 BVB: Báo cáo quản trị công ty năm 2022 - HNX
19/01 BVB: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ) - HNX
19/01 BVB: Báo cáo tài chính quý 4/2022 - HNX
18/01 BVB: Năm 2022 Ngân hàng Bản Việt lãi 456 tỷ đồng, số lượng khách hàng tăng 75% - Tạp chí Nhịp sống thị trường
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABB  196.800 7,80 0,00%
ACB  1.681.900 24,55 0,20%
BAB  2.700 14,20 0,71%
BID  364.600 45,55 -0,76%
CTG  2.539.100 28,50 -0,70%
EIB  1.983.200 19,10 0,53%
EVF  73.200 7,34 0,41%
HDB  1.377.400 18,05 2,27%
KLB  13.200 10,70 -0,93%