• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 2:49:44 CH - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVB : UPCOM)
Cập nhật ngày 17/09/2021
3:03:01 CH
20,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,00 (+5,18%)
Tham chiếu
19,30
Mở cửa
19,40
Cao nhất
20,30
Thấp nhất
19,30
Khối lượng
3.248.500
KLTB 10 ngày
1.952.680
Cao nhất 52 tuần
28,40
Thấp nhất 52 tuần
10,00
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Lê Anh Tài
Thành viên HĐQT Vương Công Đức
Thành viên HĐQT Nguyễn Nhất Nam
Thành viên HĐQT Nguyễn Thanh Phượng
Thành viên HĐQT Ngô Quang Trung
Thành viên HĐQT Phạm Quang Khánh
Trưởng ban kiểm soát Phan Thị Hồng Lan
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Thị Thanh Thúy
Thành viên Ban kiểm soát Lê Hoàng Nam
Tổng giám đốc Ngô Quang Trung
Phó Tổng giám đốc Phạm Anh Tú
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thu Hà
Phó Tổng giám đốc Lê Văn Bé Mười
Kế toán trưởng Lý Công Nha
Đại diện công bố thông tin Phạm Anh Tú