• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.350,68 +10,84/+0,81%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:04:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.350,68   +10,84/+0,81%  |   HNX-INDEX   363,43   +4,45/+1,24%  |   UPCOM-INDEX   97,65   +0,89/+0,92%  |   VN30   1.453,22   +7,00/+0,48%  |   HNX30   589,20   +7,13/+1,22%
23 Tháng Chín 2021 4:11:21 SA - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVB : UPCOM)
Cập nhật ngày 22/09/2021
3:04:32 CH
20,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,20 (+0,97%)
Tham chiếu
20,70
Mở cửa
20,70
Cao nhất
21,10
Thấp nhất
20,30
Khối lượng
2.737.500
KLTB 10 ngày
2.442.150
Cao nhất 52 tuần
28,40
Thấp nhất 52 tuần
10,00
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
22/09/2021 +0,20/+0,97% 20,70 21,10 20,30 20,90 20,71 20,90 2.737.500
21/09/2021 -0,50/-2,35% 21,00 21,20 20,30 20,80 20,70 20,80 2.703.200
20/09/2021 +0,90/+4,50% 20,50 21,70 20,50 20,90 21,30 20,90 7.400.400
17/09/2021 +1,00/+5,18% 19,40 20,30 19,30 20,30 20,00 20,30 3.248.500
16/09/2021 +0,30/+1,58% 19,10 19,50 19,00 19,30 19,30 19,30 745.900
15/09/2021 -0,10/-0,52% 19,20 19,30 18,80 19,10 19,00 19,10 1.756.600
14/09/2021 -0,40/-2,04% 19,60 19,60 19,10 19,20 19,20 19,20 1.398.200
13/09/2021 -0,60/-3,00% 20,00 20,10 19,30 19,40 19,60 19,40 1.665.600
10/09/2021 +0,20/+1,01% 20,20 20,30 19,80 20,00 20,00 20,00 1.741.200
09/09/2021 -0,20/-1,00% 19,90 20,00 19,60 19,90 19,80 19,90 1.024.400
08/09/2021 -0,20/-1,00% 20,10 20,60 19,70 19,90 20,10 19,90 1.562.500
07/09/2021 +1,10/+5,76% 19,30 20,60 19,30 20,20 20,10 20,20 4.117.600
06/09/2021 +0,10/+0,52% 19,20 19,50 18,90 19,30 19,10 19,30 2.266.300
01/09/2021 -0,30/-1,54% 19,40 19,50 19,00 19,20 19,20 19,20 1.550.500
31/08/2021 +0,20/+1,05% 19,50 19,90 19,20 19,30 19,50 19,30 1.244.200
30/08/2021 +0,70/+3,72% 19,00 19,50 18,80 19,50 19,10 19,50 1.633.200
27/08/2021 -0,10/-0,52% 19,10 19,20 18,60 19,10 18,80 19,10 1.806.200
26/08/2021 +0,10/+0,53% 19,30 19,50 19,00 19,10 19,20 19,10 1.268.800
25/08/2021 +0,30/+1,59% 19,10 19,40 18,70 19,20 19,00 19,20 1.400.600
24/08/2021 -0,10/-0,52% 19,30 19,30 18,50 19,10 18,90 19,10 2.372.800