• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.345,55 +10,81/+0,81%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:23:49 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.345,55   +10,81/+0,81%  |   HNX-INDEX   325,46   +5,44/+1,70%  |   UPCOM-INDEX   87,93   +0,40/+0,46%  |   VN30   1.486,46   +14,26/+0,97%  |   HNX30   526,92   +7,21/+1,39%
06 Tháng Tám 2021 1:04:32 SA - Mở cửa
CTCP Group Bắc Việt (BVG : UPCOM)
Cập nhật ngày 05/08/2021
3:07:24 CH
3,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,20 (+6,06%)
Tham chiếu
3,30
Mở cửa
3,40
Cao nhất
3,60
Thấp nhất
3,30
Khối lượng
101.200
KLTB 10 ngày
68.050
Cao nhất 52 tuần
8,50
Thấp nhất 52 tuần
1,20
15/07 BVG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
07/07 BVG: Vũ Hữu Thắng - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 50.000 CP - HNX
23/06 BVG: Vũ Hữu Trí - Ủy viên HĐQT - đã bán 687.000 CP - HNX
21/05 BVG: Trần Anh Vương - Chủ tịch HĐQT - đã bán 1.009.100 CP - HNX
21/05 BVG: Công ty TNHH MTV King Invest - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 509.100 CP - HNX
21/05 BVG: Vũ Hữu Trí - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 687.000 CP - HNX
14/05 BVG: Trần Thị Thu Lệ - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 16.900 CP - HNX
14/05 BVG: Đính chính về ngày không còn là cổ đông lớn - HNX
07/05 BVG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
07/05 BVG: Công ty TNHH MTV King Invest - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 600.000 CP - HNX
05/05 BVG: Công ty TNHH MTV King Invest - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 500.000 CP - HNX
05/05 BVG: Nguyễn Hoài Nam - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã bán 4.100 CP - HNX
28/04 BVG: Thông báo và tài liệu họp ĐHĐCĐTN BVG năm 2021 vào Thứ hai ngày 26/04/2021 tại Công ty Con - Công ty CP Công Nghiệp Bắc Việt - HNX
28/04 BVG: Nguyễn Hoài Nam - người có liên quan đến Thành viên BKS - đăng ký bán 4.100 CP - HNX
27/04 BVG: Trần Thị Thu Lệ - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 16.988 CP - HNX
27/04 BVG: Trần Anh Vương - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 1.009.100 CP - HNX
27/04 BVG: Vũ Hữu Trí - Ủy viên HĐQT - đã bán 1.086.000 CP - HNX
19/04 BVG: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
08/04 BVG: Vũ Thị Thanh không còn là cổ đông lớn - HNX
06/04 BVG: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
DNY  0 2,40 0,00%
DTL  5.200 35,65 1,28%
HMC  147.000 26,20 0,77%
HMG  0 8,60 0,00%
HPG  29.704.100 48,80 2,74%
HSG  10.530.100 38,60 2,93%
ITQ  487.800 5,60 1,82%
KKC  6.500 32,90 2,81%
KMT  3.000 9,60 0,00%