• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.097,17 -38,95/-3,43%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:20:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.097,17   -38,95/-3,43%  |   HNX-INDEX   220,79   -7,03/-3,09%  |   UPCOM-INDEX   74,46   -1,96/-2,56%  |   VN30   1.083,63   -41,46/-3,69%  |   HNX30   330,73   -17,55/-5,04%
28 Tháng Giêng 2021 6:30:05 SA - Mở cửa
Tập đoàn Bảo Việt (BVH : HOSE)
Cập nhật ngày 27/01/2021
2:50:49 CH
58,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-2,50 (-4,13%)
Tham chiếu
60,50
Mở cửa
59,20
Cao nhất
60,80
Thấp nhất
57,20
Khối lượng
951.000
KLTB 10 ngày
1.016.790
Cao nhất 52 tuần
71,20
Thấp nhất 52 tuần
32,30
29/12 BVH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ông Tiến Hùng - HOSE
10/12 BVH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn BVH - HOSE
08/12 BVH: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt giao dịch với Người có liên quan - HOSE
01/12 BVH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn BVH - HOSE
30/11 BVH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt - HOSE
13/11 BVH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn BVH - HOSE
30/10 BVH: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 so với quý 3/2019 - HOSE
23/10 BVH: Thông báo về người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty - HOSE
14/10 BVH: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt - HOSE
07/10 BVH: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2019 - HOSE
22/09 BVH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn BVH - HOSE
17/09 BVH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn BVH - HOSE
11/09 BVH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn BVH - HOSE
09/09 BVH: Giải trình BCTC hợp nhất quý 2 năm 2020 (sau soát xét) - HOSE
26/08 BVH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn BVH - HOSE
18/08 BVH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn BVH - HOSE
17/08 BVH: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 cho BVH - HOSE
10/08 BVH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn BVH - HOSE
03/08 BVH: Doanh thu 6 tháng đạt trên 23.000 tỷ, tăng trưởng 10,4% - Vietnam Finance
31/07 BVH: Giải trình KQKD quý 2/2020 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABI  41.800 39,80 -3,40%
AIC  16.900 14,00 -14,63%
BIC  202.200 22,05 0,23%
BLI  0 13,90 0,00%
BMI  724.000 26,15 -4,56%
MIG  555.300 16,90 -5,32%
PGI  16.900 20,00 0,00%
PTI  12.400 25,70 -4,81%
VNR  123.400 22,10 0,45%