• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.293,60 +16,53/+1,29%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:06:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.293,60   +16,53/+1,29%  |   HNX-INDEX   310,97   +4,72/+1,54%  |   UPCOM-INDEX   86,14   +1,18/+1,39%  |   VN30   1.427,55   +20,05/+1,42%  |   HNX30   494,31   +11,82/+2,45%
30 Tháng Bảy 2021 8:37:39 SA - Mở cửa
Tập đoàn Bảo Việt (BVH : HOSE)
Cập nhật ngày 29/07/2021
3:06:15 CH
50,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,20 (+0,40%)
Tham chiếu
50,20
Mở cửa
50,50
Cao nhất
50,70
Thấp nhất
50,20
Khối lượng
427.200
KLTB 10 ngày
731.290
Cao nhất 52 tuần
71,20
Thấp nhất 52 tuần
40,40
28/07 BVH: Thông báo về việc giao dịch với người có liên quan - HOSE
28/07 BVH: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
22/07 BVH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt - HOSE
21/07 BVH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ông Tiến Hùng - HOSE
16/07 BVH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt - HOSE
15/07 BVH: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan - HOSE
09/07 BVH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - HOSE
09/07 BVH: Thông báo về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty - HOSE
01/07 BVH: Quy chế hoạt động của BKS - HOSE
01/07 BVH: Quy chế hoạt động của HĐQT - HOSE
01/07 BVH: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
01/07 BVH: Điều lệ công ty sửa đổi - HOSE
01/07 BVH: Quy chế nội bộ về quản trị công ty - HOSE
29/06 BVH: Họp ĐHCĐ Bảo Việt - Tập đoàn muốn tăng vốn cho công ty thành viênv - Người đồng hành
17/06 BVH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Ông Tiến Hùng - HOSE
16/06 BVH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt - HOSE
11/06 Cổ phiếu bảo hiểm nằm ngoài sóng tăng của thị trường - Người đồng hành
09/06 BVH: HĐQT phê duyệt kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 - HOSE
08/06 BVH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn BVH - HOSE
24/05 BVH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn BVH - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABI  32.700 55,70 0,18%
AIC  2.000 12,50 2,46%
BIC  180.600 22,55 -0,66%
BLI  1.300 13,20 0,76%
BMI  467.600 40,20 1,13%
MIG  205.900 18,00 0,56%
PGI  4.100 25,70 -0,77%
PTI  300 31,00 5,08%
VNR  66.300 22,30 0,90%