• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.389,24 +4,47/+0,32%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.389,24   +4,47/+0,32%  |   HNX-INDEX   391,21   +2,75/+0,71%  |   UPCOM-INDEX   100,36   +0,59/+0,59%  |   VN30   1.488,71   -0,55/-0,04%  |   HNX30   610,81   +3,84/+0,63%
24 Tháng Mười 2021 5:04:07 CH - Mở cửa
Tập đoàn Bảo Việt (BVH : HOSE)
Cập nhật ngày 22/10/2021
2:53:12 CH
60,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,30 (+0,50%)
Tham chiếu
60,00
Mở cửa
60,00
Cao nhất
60,80
Thấp nhất
59,70
Khối lượng
921.200
KLTB 10 ngày
1.357.490
Cao nhất 52 tuần
71,20
Thấp nhất 52 tuần
47,00
11/10 BVH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ông Tiến Hùng - HOSE
11/10 BVH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ông Tiến Hùng - HOSE
08/10 BVH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn BVH - HOSE
27/09 BVH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn BVH - HOSE
08/09 BVH: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa - HOSE
31/08 BVH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ông Tiến Hùng - HOSE
30/08 BVH: 6 tháng, lợi nhuận sau thuế của Bảo Việt tăng 50% so với cùng kỳ năm trước - Thời báo kinh doanh
30/08 BVH: Giải thích kết quả kinh doanh tăng trưởng - HOSE
05/08 BVH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn BVH - HOSE
30/07 BVH: Giải trình KQKD quý 2/2021 trước soát xét - HOSE
28/07 BVH: Thông báo về việc giao dịch với người có liên quan - HOSE
28/07 BVH: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
22/07 BVH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt - HOSE
21/07 BVH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ông Tiến Hùng - HOSE
16/07 BVH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt - HOSE
15/07 BVH: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan - HOSE
09/07 BVH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - HOSE
09/07 BVH: Thông báo về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty - HOSE
01/07 BVH: Quy chế hoạt động của BKS - HOSE
01/07 BVH: Quy chế hoạt động của HĐQT - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABI  136.300 71,50 0,70%
AIC  16.500 14,50 0,69%
BIC  83.000 29,90 1,01%
BLI  14.300 18,20 -2,67%
BMI  1.345.600 41,60 3,48%
MIG  815.500 28,00 0,54%
PGI  86.500 27,30 0,00%
PTI  400 39,00 4,00%
VNR  102.200 39,00 0,26%