• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.324,99 -26,18/-1,94%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:52 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.324,99   -26,18/-1,94%  |   HNX-INDEX   353,01   -6,62/-1,84%  |   UPCOM-INDEX   95,76   -2,31/-2,36%  |   VN30   1.439,20   -20,74/-1,42%  |   HNX30   563,17   -15,93/-2,75%
28 Tháng Chín 2021 6:10:09 SA - Mở cửa
Tập đoàn Bảo Việt (BVH : HOSE)
Cập nhật ngày 27/09/2021
2:55:34 CH
56,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-2,30 (-3,91%)
Tham chiếu
58,80
Mở cửa
58,10
Cao nhất
58,80
Thấp nhất
56,50
Khối lượng
2.063.500
KLTB 10 ngày
1.738.760
Cao nhất 52 tuần
71,20
Thấp nhất 52 tuần
47,00
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Đào Đình Thi
Thành viên HĐQT Nguyễn Đình An
Thành viên HĐQT Teruo Shimmen
Thành viên HĐQT Đỗ Trường Minh
Thành viên HĐQT Thân Hiền Anh
Thành viên HĐQT Nguyễn Xuân Việt
Thành viên HĐQT Trần Thị Diệu Hằng
Thành viên HĐQT Arai Kazuhiko
Trưởng ban kiểm soát Ông Tiến Hùng
Thành viên Ban kiểm soát Đinh Hoài Linh
Thành viên Ban kiểm soát Vũ Thanh Hải
Tổng giám đốc Đỗ Trường Minh
Phó Giám đốc Trịnh Minh Hoàng
Phó Giám đốc Phạm Ngọc Tú
Giám đốc chi nhánh Trần Thị Diệu Hằng
Giám đốc chi nhánh Nguyễn Thanh Hải
Giám đốc chi nhánh Nguyễn Anh Tuấn
Kế toán trưởng Nguyễn Xuân Hòa
Đại diện công bố thông tin Nguyễn Xuân Hòa