• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.324,99 -26,18/-1,94%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:52 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.324,99   -26,18/-1,94%  |   HNX-INDEX   353,01   -6,62/-1,84%  |   UPCOM-INDEX   95,76   -2,31/-2,36%  |   VN30   1.439,20   -20,74/-1,42%  |   HNX30   563,17   -15,93/-2,75%
28 Tháng Chín 2021 4:35:44 SA - Mở cửa
Tập đoàn Bảo Việt (BVH : HOSE)
Cập nhật ngày 27/09/2021
2:55:34 CH
56,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-2,30 (-3,91%)
Tham chiếu
58,80
Mở cửa
58,10
Cao nhất
58,80
Thấp nhất
56,50
Khối lượng
2.063.500
KLTB 10 ngày
1.738.760
Cao nhất 52 tuần
71,20
Thấp nhất 52 tuần
47,00
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
27/09/2021 -2,30/-3,91% 58,10 58,80 56,50 56,50 57,43 56,50 2.063.500
24/09/2021 +1,00/+1,73% 58,00 59,40 57,60 58,80 58,55 58,80 1.588.700
23/09/2021 -1,20/-2,03% 59,50 59,50 57,70 57,80 58,31 57,80 1.954.900
22/09/2021 +3,30/+5,92% 56,00 59,10 56,00 59,00 57,96 59,00 4.575.300
21/09/2021 +1,80/+3,34% 53,20 55,80 53,20 55,70 54,69 55,70 1.973.900
20/09/2021 +0,30/+0,56% 54,50 54,70 53,60 53,90 54,23 53,90 898.700
17/09/2021 -0,90/-1,65% 54,10 55,70 53,60 53,60 54,03 53,60 2.249.200
16/09/2021 +0,40/+0,74% 54,20 54,90 54,00 54,50 54,27 54,50 499.100
15/09/2021 +0,10/+0,19% 54,00 54,10 53,00 54,10 53,66 54,10 849.090
14/09/2021 -0,60/-1,10% 54,60 55,00 53,80 54,00 54,31 54,00 755.300
13/09/2021 -1,40/-2,50% 56,00 56,00 54,60 54,60 55,00 54,60 950.400
10/09/2021 +1,10/+2,00% 54,90 56,20 54,50 56,00 55,56 56,00 921.400
09/09/2021 +0,70/+1,29% 54,50 55,40 54,00 54,90 54,77 54,90 586.800
08/09/2021 -1,10/-1,99% 55,30 55,40 54,00 54,20 54,73 54,20 1.200.700
07/09/2021 -1,10/-1,95% 56,10 56,50 55,10 55,30 55,75 55,30 1.459.500
06/09/2021 -0,40/-0,70% 56,90 57,20 56,30 56,40 56,64 56,40 845.100
01/09/2021 -0,20/-0,35% 57,30 57,30 56,50 56,80 56,94 56,80 1.249.800
31/08/2021 +2,00/+3,64% 56,00 57,50 55,90 57,00 56,87 57,00 2.580.900
30/08/2021 +1,60/+3,00% 53,60 55,00 53,60 55,00 54,62 55,00 1.557.552
27/08/2021 +0,80/+1,52% 52,10 53,60 52,00 53,40 52,95 53,40 656.900