• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 6:43:18 CH - Mở cửa
Tập đoàn Bảo Việt (BVH : HOSE)
Cập nhật ngày 17/09/2021
2:59:23 CH
53,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,90 (-1,65%)
Tham chiếu
54,50
Mở cửa
54,10
Cao nhất
55,70
Thấp nhất
53,60
Khối lượng
2.249.200
KLTB 10 ngày
1.029.650
Cao nhất 52 tuần
71,20
Thấp nhất 52 tuần
47,00
BVH - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
07/09/2021 Ông Tiến Hùng Trưởng ban kiểm soát Đăng ký bán 57.239 Biểu đồ
03/08/2021 Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt --- Mua 4.517 Biểu đồ
28/07/2021 Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt --- Đăng ký mua 4.517 Biểu đồ
21/07/2021 Ông Tiến Hùng Trưởng ban kiểm soát Bán 0 Biểu đồ
15/07/2021 Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt --- Bán 0 Biểu đồ
22/06/2021 Ông Tiến Hùng Trưởng ban kiểm soát Đăng ký bán 57.239 Biểu đồ
18/06/2021 Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt --- Đăng ký bán 127.000 Biểu đồ
06/06/2021 Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt --- Mua 7.170 Biểu đồ
26/05/2021 Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt --- Đăng ký mua 7.170 Biểu đồ
25/05/2021 CTCP Chứng khoán Bảo Việt --- Bán 7.500 Biểu đồ
10/05/2021 Ông Tiến Hùng Trưởng ban kiểm soát Bán 0 Biểu đồ
23/04/2021 Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt --- Mua 13.669 Biểu đồ
16/04/2021 Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt --- Đăng ký mua 13.669 Biểu đồ
13/04/2021 Ông Tiến Hùng Trưởng ban kiểm soát Đăng ký bán 43.790 Biểu đồ
09/02/2021 Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt --- Đăng ký mua 11.874 Biểu đồ
08/02/2021 Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt --- Mua 11.874 Biểu đồ
04/02/2021 Ông Tiến Hùng Trưởng ban kiểm soát Bán 10.000 Biểu đồ
04/01/2021 Ông Tiến Hùng Trưởng ban kiểm soát Đăng ký bán 53.790 Biểu đồ
07/12/2020 Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt --- Đăng ký mua 30.554 Biểu đồ
27/11/2020 Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt --- Bán 103.000 Biểu đồ