• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.259,55 +2,80/+0,22%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 10:55:01 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.259,55   +2,80/+0,22%  |   HNX-INDEX   301,07   -0,26/-0,09%  |   UPCOM-INDEX   92,82   +0,50/+0,54%  |   VN30   1.282,62   +5,92/+0,46%  |   HNX30   553,95   -0,29/-0,05%
09 Tháng Tám 2022 11:02:14 SA - Mở cửa
CTCP Bông Việt Nam (BVN : UPCOM)
Cập nhật ngày 09/08/2022
10:55:02 SA
10,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
10,80
Mở cửa
10,80
Cao nhất
10,80
Thấp nhất
10,80
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
80
Cao nhất 52 tuần
19,20
Thấp nhất 52 tuần
7,20
25/07 BVN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022 - HNX
25/05 BVN: Trương Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT - đã mua 957.100 CP - HNX
25/05 BVN: Nguyễn Thanh Hùng không còn là cổ đông lớn - HNX
20/05 BVN: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
10/05 BVN: Trương Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 957.100 CP - HNX
10/05 BVN: Đính chính biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
09/05 BVN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
04/05 BVN: Tập đoàn dệt may việt nam không còn là cổ đông lớn - HNX
29/04 BVN: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Thanh Hùng - HNX
18/04 BVN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
17/03 BVN: Báo cáo thường niên 2021 - HNX
17/03 BVN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
07/03 BVN: Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
14/01 BVN: Báo cáo quản trị công ty năm 2021 - HNX
26/11 BVN: Công bố thông tin về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
26/07 BVN: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
20/07 BVN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
05/07 BVN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
12/04 BVN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
12/04 BVN: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ADS  451.000 20,70 1,22%
AG1  0 6,20 0,00%
BDG  100 45,00 0,00%
BMG  0 8,90 0,00%
DCG  0 25,50 0,00%
DM7  0 9,50 0,00%
FTM  889.100 3,20 6,67%
G20  0 1,30 0,00%
GIL  233.200 57,50 -1,20%