• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.484,84 -8,19/-0,55%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:08 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.484,84   -8,19/-0,55%  |   HNX-INDEX   460,58   +1,96/+0,43%  |   UPCOM-INDEX   114,06   -0,27/-0,24%  |   VN30   1.553,04   -13,51/-0,86%  |   HNX30   767,24   +2,44/+0,32%
30 Tháng Mười Một 2021 7:30:00 SA - Mở cửa
CTCP CIC39 (C32 : HOSE)
Cập nhật ngày 29/11/2021
3:05:00 CH
33,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,60 (-1,78%)
Tham chiếu
33,70
Mở cửa
32,10
Cao nhất
34,30
Thấp nhất
32,10
Khối lượng
402.400
KLTB 10 ngày
543.400
Cao nhất 52 tuần
38,30
Thấp nhất 52 tuần
21,80
15/11 C32: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Hóa An - HOSE
15/11 C32: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Hóa An - HOSE
02/11 C32: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn PYN ELITE FUND (NON-UCITS) - HOSE
29/10 C32: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Hóa An - HOSE
12/08 C32: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch dự kiến phát sinh với các bên có liên quan - HOSE
11/08 C32: Nghị quyết HĐQT về chủ trương bán cổ phiếu DHA - HOSE
30/07 C32: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
30/07 Kỳ vọng hưởng lợi từ đầu tư công nhưng lợi nhuận doanh nghiệp đá giảm vì đâu? - Người đồng hành
03/06 C32: Thông báo về việc ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021 - HOSE
28/05 C32: Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp - HOSE
26/05 C32: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021 - HOSE
26/05 C32: Chốt quyền chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 12% - Người đồng hành
26/05 C32: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền - HOSE
18/05 C32: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh - Xí nghiệp đá xây dựng thay đổi lần 6 - HOSE
18/05 C32: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền cho CĐHH - HOSE
12/05 C32: Quyết định của HĐQT về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT - HOSE
12/05 C32: Quyết định của HĐQT về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty - HOSE
04/05 C32: Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung - HOSE
28/04 C32: Quy chế hoạt động của ủy ban kiểm toán - HOSE
27/04 C32: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACS  5.000 16,30 -1,21%
ALV  0 6,70 0,00%
AMS  304.100 16,10 -0,62%
ATB  0 2,90 0,00%
B82  0 2,50 0,00%
BAX  2.700 73,40 -0,68%
BCE  289.900 18,00 0,00%
BHT  0 15,00 0,00%
BMN  0 13,20 0,00%
BOT  206.900 23,50 -0,84%