• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.267,74 -0,69/-0,05%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 9:34:59 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.267,74   -0,69/-0,05%  |   HNX-INDEX   313,72   -1,19/-0,38%  |   UPCOM-INDEX   95,11   +0,33/+0,35%  |   VN30   1.308,67   -2,03/-0,15%  |   HNX30   565,07   -2,74/-0,48%
26 Tháng Năm 2022 9:36:21 SA - Mở cửa
CTCP CIC39 (C32 : HOSE)
Cập nhật ngày 26/05/2022
9:35:00 SA
26,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,25 (-0,95%)
Tham chiếu
26,25
Mở cửa
26,45
Cao nhất
26,45
Thấp nhất
26,00
Khối lượng
3.200
KLTB 10 ngày
70.840
Cao nhất 52 tuần
39,10
Thấp nhất 52 tuần
21,80
29/04 C32: Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung - HOSE
22/04 C32: Thông báo thay đổi nhân sự - HOSE
22/04 C32: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
19/04 C32: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Bùi Thu Huyền - HOSE
19/04 C32: Báo cáo thường niên năm 2021 - HOSE
04/04 C32: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Bùi Thị Huyền - HOSE
18/03 C32: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT - HOSE
23/02 C32: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
17/02 C32: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
09/02 C32: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Võ Văn Lãnh - HOSE
27/01 C32: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 - HOSE
27/01 C32: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Bùi Thu Huyền - HOSE
07/01 C32: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền - HOSE
05/01 C32: Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi nội dung nghị quyết số 29 ngày 29/12/2021 - HOSE
04/01 C32: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Võ Văn Lãnh - HOSE
01/01 C32: CIC39 đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2022 giảm 16% về 49,17 tỷ đồng - Tinnhanhchungkhoan.vn
31/12 C32: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 - HOSE
30/12 C32: Nghị quyết HĐQT về việc ngày ĐKCC để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền - HOSE
20/12 C32: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Hóa An - HOSE
15/11 C32: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Hóa An - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACS  0 13,50 0,00%
ALV  3.300 8,30 3,75%
AMS  3.500 9,40 4,44%
ATB  0 1,50 0,00%
B82  0 1,40 0,00%
BAX  0 78,00 0,00%
BCE  33.200 11,10 2,30%
BHT  0 10,10 0,00%
BMN  0 20,30 0,00%
BOT  27.200 8,40 1,20%