• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.269,18 -4,48/-0,35%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.269,18   -4,48/-0,35%  |   HNX-INDEX   297,94   -3,25/-1,08%  |   UPCOM-INDEX   92,77   -0,08/-0,09%  |   VN30   1.294,93   -5,00/-0,38%  |   HNX30   545,87   -9,37/-1,69%
20 Tháng Tám 2022 1:22:42 CH - Mở cửa
CTCP CIC39 (C32 : HOSE)
Cập nhật ngày 19/08/2022
3:05:04 CH
26,65 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,30 (+1,14%)
Tham chiếu
26,35
Mở cửa
26,30
Cao nhất
26,75
Thấp nhất
26,30
Khối lượng
53.300
KLTB 10 ngày
53.940
Cao nhất 52 tuần
39,10
Thấp nhất 52 tuần
23,60
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Lê Văn
Thành viên HĐQT Võ Văn Lãnh
Thành viên HĐQT Trần Văn Bình
Thành viên HĐQT Bùi Tiến Đức
Thành viên HĐQT Trịnh Tiến Bảy
Tổng giám đốc Võ Văn Lãnh
Phó Tổng giám đốc Trần Văn Bình
Kế toán trưởng Nguyễn Xuân Hiếu
Đại diện công bố thông tin Lữ Minh Quân