• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.465,30 +22,51/+1,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.465,30   +22,51/+1,56%  |   HNX-INDEX   411,80   +2,49/+0,61%  |   UPCOM-INDEX   109,67   +1,83/+1,70%  |   VN30   1.492,81   +10,26/+0,69%  |   HNX30   737,59   +16,22/+2,25%
20 Tháng Giêng 2022 3:47:20 CH - Mở cửa
CTCP CIC39 (C32 : HOSE)
Cập nhật ngày 20/01/2022
3:05:03 CH
31,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
31,70
Mở cửa
30,85
Cao nhất
32,95
Thấp nhất
30,80
Khối lượng
276.500
KLTB 10 ngày
872.220
Cao nhất 52 tuần
39,10
Thấp nhất 52 tuần
21,80
C32 - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
10/01/2022 Võ Văn Lãnh Tổng giám đốc Đăng ký bán 343.782 Biểu đồ
17/12/2021 CTCP Hóa An --- Bán 985.100 Biểu đồ
19/11/2021 CTCP Hóa An --- Đăng ký bán 985.101 Biểu đồ
15/11/2021 CTCP Hóa An --- Bán 800.000 Biểu đồ
05/11/2021 CTCP Hóa An --- Đăng ký bán 800.000 Biểu đồ
27/10/2021 PYN Elite Fund (Non-Ucits) --- Bán 948.900 Biểu đồ
23/03/2021 CTCP Miền Đông --- Bán 540.100 Biểu đồ
05/03/2021 CTCP Miền Đông --- Đăng ký bán 540.170 Biểu đồ
27/08/2020 America LLC --- Bán 110.000 Biểu đồ
25/08/2020 Võ Văn Lãnh Tổng giám đốc Bán 4.000 Biểu đồ
24/08/2020 America LLC --- Bán 140.000 Biểu đồ
23/07/2020 America LLC --- Bán 74.100 Biểu đồ
20/07/2020 America LLC --- Bán 79.400 Biểu đồ
06/07/2020 America LLC --- Bán 56.500 Biểu đồ
28/05/2020 America LLC --- Bán 12.600 Biểu đồ
26/05/2020 America LLC --- Bán 109.280 Biểu đồ
09/04/2020 Peter Eric Dennis --- Bán 10.800 Biểu đồ
20/03/2020 Peter Eric Dennis --- Bán 132.270 Biểu đồ
13/03/2020 Peter Eric Dennis --- Bán 50.000 Biểu đồ
11/02/2020 America LLC --- Mua 19.440 Biểu đồ