• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.269,18 -4,48/-0,35%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.269,18   -4,48/-0,35%  |   HNX-INDEX   297,94   -3,25/-1,08%  |   UPCOM-INDEX   92,77   -0,08/-0,09%  |   VN30   1.294,93   -5,00/-0,38%  |   HNX30   545,87   -9,37/-1,69%
20 Tháng Tám 2022 1:18:55 CH - Mở cửa
CTCP CIC39 (C32 : HOSE)
Cập nhật ngày 19/08/2022
3:05:04 CH
26,65 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,30 (+1,14%)
Tham chiếu
26,35
Mở cửa
26,30
Cao nhất
26,75
Thấp nhất
26,30
Khối lượng
53.300
KLTB 10 ngày
53.940
Cao nhất 52 tuần
39,10
Thấp nhất 52 tuần
23,60
C32 - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
27/07/2022 Công đoàn cơ sở CTCP CIC39 --- Mua 213.300 Biểu đồ
06/07/2022 Phan Hoàng Tuấn --- Bán 6.000 Biểu đồ
29/06/2022 Phan Hoàng Tuấn --- Mua 5.900 Biểu đồ
28/06/2022 Công đoàn cơ sở CTCP CIC39 --- Đăng ký mua 500.000 Biểu đồ
13/04/2022 Bùi Thu Huyền --- Mua 31.000 Biểu đồ
30/03/2022 Bùi Thu Huyền --- Bán 36.600 Biểu đồ
08/02/2022 Võ Văn Lãnh Tổng giám đốc Bán 85.000 Biểu đồ
18/01/2022 Bùi Thu Huyền --- Mua 762.700 Biểu đồ
10/01/2022 Võ Văn Lãnh Tổng giám đốc Đăng ký bán 343.782 Biểu đồ
17/12/2021 CTCP Hóa An --- Bán 985.100 Biểu đồ
19/11/2021 CTCP Hóa An --- Đăng ký bán 985.101 Biểu đồ
15/11/2021 CTCP Hóa An --- Bán 800.000 Biểu đồ
05/11/2021 CTCP Hóa An --- Đăng ký bán 800.000 Biểu đồ
27/10/2021 PYN Elite Fund (Non-Ucits) --- Bán 948.900 Biểu đồ
23/03/2021 CTCP Miền Đông --- Bán 540.100 Biểu đồ
05/03/2021 CTCP Miền Đông --- Đăng ký bán 540.170 Biểu đồ
27/08/2020 America LLC --- Bán 110.000 Biểu đồ
25/08/2020 Võ Văn Lãnh Tổng giám đốc Bán 4.000 Biểu đồ
24/08/2020 America LLC --- Bán 140.000 Biểu đồ
23/07/2020 America LLC --- Bán 74.100 Biểu đồ