• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.496,02 -0,03/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.496,02   -0,03/0,00%  |   HNX-INDEX   466,86   +6,03/+1,31%  |   UPCOM-INDEX   112,22   -0,45/-0,40%  |   VN30   1.523,57   -2,86/-0,19%  |   HNX30   821,95   +11,24/+1,39%
17 Tháng Giêng 2022 6:13:02 SA - Mở cửa
CTCP CIC39 (C32 : HOSE)
Cập nhật ngày 14/01/2022
3:05:02 CH
36,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,50 (-1,37%)
Tham chiếu
36,60
Mở cửa
35,50
Cao nhất
36,90
Thấp nhất
34,10
Khối lượng
446.000
KLTB 10 ngày
850.980
Cao nhất 52 tuần
39,10
Thấp nhất 52 tuần
21,80
Giá đóng cửa ngày 03/12/2021
31,65 -1,15/-3,51%
Mở cửa 33,00
Cao nhất 33,00
Thấp nhất 31,50
Khối lượng 451.400
Giá điều chỉnh 30,67
Giá quá khứ của C32
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
03/12/2021 -1,15 / -3,51% 33,00 33,00 31,50 31,65 32,00 30,67 451.400
02/12/2021 0,00 / 0,00% 32,80 33,25 32,60 32,80 32,91 31,78 286.300
01/12/2021 -0,55 / -1,65% 33,30 33,70 32,30 32,80 32,90 31,78 259.000
30/11/2021 +0,25 / +0,76% 34,00 34,10 33,30 33,35 33,72 32,31 409.900
29/11/2021 -0,60 / -1,78% 32,10 34,30 32,10 33,10 33,22 32,07 402.400
26/11/2021 -0,05 / -0,15% 33,55 34,00 32,00 33,70 33,11 32,65 576.500
25/11/2021 -0,25 / -0,74% 34,00 34,70 33,00 33,75 34,03 32,70 299.200
24/11/2021 -0,25 / -0,73% 34,80 34,90 33,50 34,00 34,32 32,94 408.100
23/11/2021 +2,15 / +6,70% 31,20 34,30 30,00 34,25 32,69 33,19 565.800
22/11/2021 -2,40 / -6,96% 34,60 35,05 32,10 32,10 32,64 31,10 741.200
19/11/2021 -1,50 / -4,17% 35,90 37,15 34,00 34,50 35,96 33,43 1.020.900
18/11/2021 -0,40 / -1,10% 36,45 36,60 35,70 36,00 36,07 34,88 688.300
17/11/2021 -0,55 / -1,49% 36,20 36,90 36,10 36,40 36,43 35,27 303.000
16/11/2021 -0,60 / -1,60% 37,90 37,90 36,00 36,95 36,96 35,80 428.600
15/11/2021 +1,55 / +4,31% 36,60 38,00 36,45 37,55 37,43 36,38 909.500
12/11/2021 +0,60 / +1,69% 35,40 36,40 35,00 36,00 35,84 34,88 685.500
11/11/2021 -0,20 / -0,56% 35,65 36,40 35,00 35,40 35,79 34,30 592.600
10/11/2021 +0,70 / +2,01% 34,80 35,60 34,65 35,60 35,24 34,49 393.200
09/11/2021 +0,30 / +0,87% 34,60 35,50 34,40 34,90 34,99 33,82 263.100
08/11/2021 +0,10 / +0,29% 34,50 35,30 34,00 34,60 34,56 33,52 398.700
05/11/2021 -0,80 / -2,27% 35,50 35,50 34,00 34,50 34,56 33,43 356.700
04/11/2021 +1,40 / +4,13% 34,00 35,85 33,00 35,30 34,17 34,20 344.700
03/11/2021 -1,80 / -5,04% 35,70 36,20 33,90 33,90 35,15 32,85 578.200
02/11/2021 -0,50 / -1,38% 35,80 36,00 35,30 35,70 35,55 34,59 455.400
01/11/2021 -0,25 / -0,69% 36,95 36,95 35,00 36,20 36,05 35,07 513.200
29/10/2021 +0,55 / +1,53% 37,00 37,00 36,00 36,45 36,28 35,32 289.300
28/10/2021 -2,20 / -5,77% 37,40 38,00 35,90 35,90 36,38 34,78 1.081.200
27/10/2021 +2,10 / +5,83% 35,90 38,30 35,80 38,10 37,43 36,92 341.700
26/10/2021 -0,70 / -1,91% 36,40 36,40 35,50 36,00 35,98 34,88 333.100
25/10/2021 +2,40 / +7,00% 35,20 36,70 34,90 36,70 36,64 35,56 2.263.900