• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.472,89   +7,59/+0,52%  |   HNX-INDEX   417,84   +6,04/+1,47%  |   UPCOM-INDEX   109,68   +0,01/+0,01%  |   VN30   1.502,16   +9,35/+0,63%  |   HNX30   749,64   +12,05/+1,63%
24 Tháng Giêng 2022 3:34:07 SA - Mở cửa
CTCP CIC39 (C32 : HOSE)
Cập nhật ngày 21/01/2022
3:05:02 CH
31,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,60 (-1,89%)
Tham chiếu
31,70
Mở cửa
31,45
Cao nhất
32,25
Thấp nhất
31,10
Khối lượng
328.200
KLTB 10 ngày
816.580
Cao nhất 52 tuần
39,10
Thấp nhất 52 tuần
21,80
Giá đóng cửa ngày 22/11/2021
32,10 -2,40/-6,96%
Mở cửa 34,60
Cao nhất 35,05
Thấp nhất 32,10
Khối lượng 741.200
Giá điều chỉnh 31,10
Giá quá khứ của C32
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
22/11/2021 -2,40 / -6,96% 34,60 35,05 32,10 32,10 32,64 31,10 741.200
19/11/2021 -1,50 / -4,17% 35,90 37,15 34,00 34,50 35,96 33,43 1.020.900
18/11/2021 -0,40 / -1,10% 36,45 36,60 35,70 36,00 36,07 34,88 688.300
17/11/2021 -0,55 / -1,49% 36,20 36,90 36,10 36,40 36,43 35,27 303.000
16/11/2021 -0,60 / -1,60% 37,90 37,90 36,00 36,95 36,96 35,80 428.600
15/11/2021 +1,55 / +4,31% 36,60 38,00 36,45 37,55 37,43 36,38 909.500
12/11/2021 +0,60 / +1,69% 35,40 36,40 35,00 36,00 35,84 34,88 685.500
11/11/2021 -0,20 / -0,56% 35,65 36,40 35,00 35,40 35,79 34,30 592.600
10/11/2021 +0,70 / +2,01% 34,80 35,60 34,65 35,60 35,24 34,49 393.200
09/11/2021 +0,30 / +0,87% 34,60 35,50 34,40 34,90 34,99 33,82 263.100
08/11/2021 +0,10 / +0,29% 34,50 35,30 34,00 34,60 34,56 33,52 398.700
05/11/2021 -0,80 / -2,27% 35,50 35,50 34,00 34,50 34,56 33,43 356.700
04/11/2021 +1,40 / +4,13% 34,00 35,85 33,00 35,30 34,17 34,20 344.700
03/11/2021 -1,80 / -5,04% 35,70 36,20 33,90 33,90 35,15 32,85 578.200
02/11/2021 -0,50 / -1,38% 35,80 36,00 35,30 35,70 35,55 34,59 455.400
01/11/2021 -0,25 / -0,69% 36,95 36,95 35,00 36,20 36,05 35,07 513.200
29/10/2021 +0,55 / +1,53% 37,00 37,00 36,00 36,45 36,28 35,32 289.300
28/10/2021 -2,20 / -5,77% 37,40 38,00 35,90 35,90 36,38 34,78 1.081.200
27/10/2021 +2,10 / +5,83% 35,90 38,30 35,80 38,10 37,43 36,92 341.700
26/10/2021 -0,70 / -1,91% 36,40 36,40 35,50 36,00 35,98 34,88 333.100
25/10/2021 +2,40 / +7,00% 35,20 36,70 34,90 36,70 36,64 35,56 2.263.900
22/10/2021 +2,20 / +6,85% 32,40 34,30 32,40 34,30 33,83 33,23 512.000
21/10/2021 +0,20 / +0,63% 32,00 32,30 31,80 32,10 31,96 31,10 190.500
20/10/2021 -0,10 / -0,31% 31,80 32,20 31,60 31,90 31,89 30,91 222.500
19/10/2021 +0,05 / +0,16% 31,95 32,00 31,70 32,00 31,87 31,01 97.700
18/10/2021 +0,10 / +0,31% 32,45 32,45 31,65 31,95 31,93 30,96 193.600
15/10/2021 -0,10 / -0,31% 32,05 32,30 31,50 31,85 31,91 30,86 197.900
14/10/2021 +0,85 / +2,73% 31,10 31,95 30,95 31,95 31,40 30,96 106.300
13/10/2021 +0,10 / +0,32% 30,90 31,40 30,65 31,10 30,93 30,13 132.800
12/10/2021 -0,50 / -1,59% 31,50 31,50 30,80 31,00 30,99 30,04 231.400