• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.274,20 +11,87/+0,94%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.274,20   +11,87/+0,94%  |   HNX-INDEX   303,97   +0,55/+0,18%  |   UPCOM-INDEX   92,64   -0,20/-0,22%  |   VN30   1.293,79   +12,83/+1,00%  |   HNX30   563,51   +1,49/+0,27%
15 Tháng Tám 2022 4:53:34 CH - Mở cửa
CTCP CIC39 (C32 : HOSE)
Cập nhật ngày 15/08/2022
3:05:03 CH
26,45 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,20 (+0,76%)
Tham chiếu
26,25
Mở cửa
26,75
Cao nhất
26,80
Thấp nhất
26,25
Khối lượng
49.100
KLTB 10 ngày
50.770
Cao nhất 52 tuần
39,10
Thấp nhất 52 tuần
23,60
Giá đóng cửa ngày 29/11/2021
33,10 -0,60/-1,78%
Mở cửa 32,10
Cao nhất 34,30
Thấp nhất 32,10
Khối lượng 402.400
Giá điều chỉnh 32,07
Giá quá khứ của C32
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
29/11/2021 -0,60 / -1,78% 32,10 34,30 32,10 33,10 33,22 32,07 402.400
26/11/2021 -0,05 / -0,15% 33,55 34,00 32,00 33,70 33,11 32,65 576.500
25/11/2021 -0,25 / -0,74% 34,00 34,70 33,00 33,75 34,03 32,70 299.200
24/11/2021 -0,25 / -0,73% 34,80 34,90 33,50 34,00 34,32 32,94 408.100
23/11/2021 +2,15 / +6,70% 31,20 34,30 30,00 34,25 32,69 33,19 565.800
22/11/2021 -2,40 / -6,96% 34,60 35,05 32,10 32,10 32,64 31,10 741.200
19/11/2021 -1,50 / -4,17% 35,90 37,15 34,00 34,50 35,96 33,43 1.020.900
18/11/2021 -0,40 / -1,10% 36,45 36,60 35,70 36,00 36,07 34,88 688.300
17/11/2021 -0,55 / -1,49% 36,20 36,90 36,10 36,40 36,43 35,27 303.000
16/11/2021 -0,60 / -1,60% 37,90 37,90 36,00 36,95 36,96 35,80 428.600
15/11/2021 +1,55 / +4,31% 36,60 38,00 36,45 37,55 37,43 36,38 909.500
12/11/2021 +0,60 / +1,69% 35,40 36,40 35,00 36,00 35,84 34,88 685.500
11/11/2021 -0,20 / -0,56% 35,65 36,40 35,00 35,40 35,79 34,30 592.600
10/11/2021 +0,70 / +2,01% 34,80 35,60 34,65 35,60 35,24 34,49 393.200
09/11/2021 +0,30 / +0,87% 34,60 35,50 34,40 34,90 34,99 33,82 263.100
08/11/2021 +0,10 / +0,29% 34,50 35,30 34,00 34,60 34,56 33,52 398.700
05/11/2021 -0,80 / -2,27% 35,50 35,50 34,00 34,50 34,56 33,43 356.700
04/11/2021 +1,40 / +4,13% 34,00 35,85 33,00 35,30 34,17 34,20 344.700
03/11/2021 -1,80 / -5,04% 35,70 36,20 33,90 33,90 35,15 32,85 578.200
02/11/2021 -0,50 / -1,38% 35,80 36,00 35,30 35,70 35,55 34,59 455.400
01/11/2021 -0,25 / -0,69% 36,95 36,95 35,00 36,20 36,05 35,07 513.200
29/10/2021 +0,55 / +1,53% 37,00 37,00 36,00 36,45 36,28 35,32 289.300
28/10/2021 -2,20 / -5,77% 37,40 38,00 35,90 35,90 36,38 34,78 1.081.200
27/10/2021 +2,10 / +5,83% 35,90 38,30 35,80 38,10 37,43 36,92 341.700
26/10/2021 -0,70 / -1,91% 36,40 36,40 35,50 36,00 35,98 34,88 333.100
25/10/2021 +2,40 / +7,00% 35,20 36,70 34,90 36,70 36,64 35,56 2.263.900
22/10/2021 +2,20 / +6,85% 32,40 34,30 32,40 34,30 33,83 33,23 512.000
21/10/2021 +0,20 / +0,63% 32,00 32,30 31,80 32,10 31,96 31,10 190.500
20/10/2021 -0,10 / -0,31% 31,80 32,20 31,60 31,90 31,89 30,91 222.500
19/10/2021 +0,05 / +0,16% 31,95 32,00 31,70 32,00 31,87 31,01 97.700