• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.240,71   -0,93/-0,07%  |   HNX-INDEX   307,02   -1,00/-0,32%  |   UPCOM-INDEX   94,11   -0,47/-0,50%  |   VN30   1.282,51   -1,04/-0,08%  |   HNX30   545,73   +1,66/+0,31%
21 Tháng Năm 2022 6:02:25 SA - Mở cửa
CTCP CIC39 (C32 : HOSE)
Cập nhật ngày 20/05/2022
3:05:03 CH
25,95 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,20 (+0,78%)
Tham chiếu
25,75
Mở cửa
25,75
Cao nhất
26,20
Thấp nhất
25,60
Khối lượng
35.700
KLTB 10 ngày
98.750
Cao nhất 52 tuần
39,10
Thấp nhất 52 tuần
21,80
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Mua-Bán KL khớp GT khớp (đ/v: 1000 VNĐ)  
20/05/2022 25,95 95 118.000 116 101.800 16.200 35.700 921.085
19/05/2022 25,75 135 198.200 106 150.800 47.400 63.400 1.618.615
18/05/2022 25,75 129 130.300 124 111.000 19.300 44.900 1.166.760
17/05/2022 25,90 195 203.900 121 122.800 81.100 94.100 2.355.185
16/05/2022 24,90 130 168.300 103 76.000 92.300 48.700 1.217.330
13/05/2022 24,50 206 389.600 258 314.200 75.400 190.300 4.697.289
12/05/2022 25,00 120 280.400 217 128.800 151.600 75.500 1.897.275
11/05/2022 25,75 173 218.200 145 141.100 77.100 73.700 1.885.485
10/05/2022 25,50 230 249.800 202 125.000 124.800 78.800 1.963.490
09/05/2022 24,70 287 405.700 276 421.600 -15.900 282.400 7.095.351
06/05/2022 26,40 284 289.700 134 188.200 101.500 98.100 2.598.815
05/05/2022 27,20 253 405.800 207 250.600 155.200 160.000 4.316.005
04/05/2022 27,20 304 227.600 273 253.400 -25.800 91.300 2.470.975
29/04/2022 27,40 405 384.200 214 369.200 15.000 168.200 4.605.710
28/04/2022 27,75 204 215.900 207 224.400 -8.500 69.300 1.935.245
27/04/2022 28,35 225 232.200 226 143.400 88.800 66.400 1.823.450
26/04/2022 27,35 364 614.800 269 264.900 349.900 165.500 4.265.034
25/04/2022 26,15 339 720.300 277 843.200 -122.900 451.700 11.978.113
22/04/2022 28,05 413 546.400 328 536.600 9.800 267.100 7.422.009
21/04/2022 28,45 270 439.900 253 289.500 150.400 165.500 4.642.641