• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.064,64 +5,20/+0,49%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.064,64   +5,20/+0,49%  |   HNX-INDEX   207,50   +1,55/+0,75%  |   UPCOM-INDEX   76,76   +0,27/+0,35%  |   VN30   1.073,68   +6,44/+0,60%  |   HNX30   372,76   +4,72/+1,28%
02 Tháng Tư 2023 9:25:37 SA - Mở cửa
CTCP Tập đoàn CIENCO4 (C4G : UPCOM)
Cập nhật ngày 31/03/2023
3:05:02 CH
10,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,20 (-1,82%)
Tham chiếu
11,00
Mở cửa
10,90
Cao nhất
11,00
Thấp nhất
10,70
Khối lượng
1.023.900
KLTB 10 ngày
1.563.910
Cao nhất 52 tuần
26,50
Thấp nhất 52 tuần
5,00
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Tuấn
Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tuấn Huỳnh
Thành viên HĐQT Trần Thị Thu Hà
Thành viên HĐQT Nguyễn Anh Tân
Thành viên HĐQT Đàm Xuân Toan
Thành viên HĐQT Hồ Xuân Sơn
Thành viên HĐQT Lê Đức Thọ
Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Vân
Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Xoan
Thành viên HĐQT Văn Hồng Tuân
Thành viên HĐQT Lê Trung Chiến
Trưởng ban kiểm soát Đào Thị Thanh Mai
Thành viên Ban kiểm soát Thái Hồng Lam
Thành viên Ban kiểm soát Phạm Văn Hiếu
Tổng giám đốc Nguyễn Tuấn Huỳnh
Phó Tổng giám đốc Lê Đức Thọ
Phó Tổng giám đốc Hồ Xuân Sơn
Phó Tổng giám đốc Đàm Xuân Toan
Phó Tổng giám đốc Trần Thị Thu Hà
Phó Tổng giám đốc Văn Hồng Tuân