• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.064,64 +5,20/+0,49%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.064,64   +5,20/+0,49%  |   HNX-INDEX   207,50   +1,55/+0,75%  |   UPCOM-INDEX   76,76   +0,27/+0,35%  |   VN30   1.073,68   +6,44/+0,60%  |   HNX30   372,76   +4,72/+1,28%
02 Tháng Tư 2023 9:22:28 SA - Mở cửa
CTCP Tập đoàn CIENCO4 (C4G : UPCOM)
Cập nhật ngày 31/03/2023
3:05:02 CH
10,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,20 (-1,82%)
Tham chiếu
11,00
Mở cửa
10,90
Cao nhất
11,00
Thấp nhất
10,70
Khối lượng
1.023.900
KLTB 10 ngày
1.563.910
Cao nhất 52 tuần
26,50
Thấp nhất 52 tuần
5,00
C4G - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
31/03/2023 Hồ Xuân Sơn Thành viên HĐQT Đăng ký bán 180.000 Biểu đồ
12/05/2022 Phan Sỹ Hùng Kế toán trưởng Mua 100.000 Biểu đồ
04/05/2022 Trần Thị Thu Hà Thành viên HĐQT Bán 477.000 Biểu đồ
27/04/2022 CTCP Xây Dựng Dũng Hưng --- Bán 1.500.000 Biểu đồ
27/04/2022 Nguyễn Tuấn Nghi --- Mua 1.500.000 Biểu đồ
25/04/2022 CTCP Xây Dựng Dũng Hưng --- Đăng ký bán 1.500.000 Biểu đồ
25/04/2022 Nguyễn Tuấn Nghi --- Đăng ký mua 1.500.000 Biểu đồ
25/04/2022 Phan Sỹ Hùng Kế toán trưởng Đăng ký mua 100.000 Biểu đồ
07/04/2022 Phan Sỹ Hùng Kế toán trưởng Đăng ký bán 54.000 Biểu đồ
06/04/2022 Phan Sỹ Hùng Kế toán trưởng Bán 54.915 Biểu đồ
06/04/2022 Trần Thị Thu Hà Thành viên HĐQT Đăng ký bán 500.000 Biểu đồ
29/03/2022 Nguyễn Anh Tân Thành viên HĐQT Bán 500.000 Biểu đồ
18/03/2022 Nguyễn Phương Vinh Phó Tổng giám đốc Bán 17.500 Biểu đồ
17/03/2022 Nguyễn Anh Tân Thành viên HĐQT Đăng ký bán 500.000 Biểu đồ
28/02/2022 Phan Sỹ Hùng Kế toán trưởng Bán quyền mua 54.915 Biểu đồ
25/02/2022 Nguyễn Phương Vinh Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 17.500 Biểu đồ
21/02/2022 Nguyễn Anh Tân Thành viên HĐQT Bán quyền mua 1.123.600 Biểu đồ
21/02/2022 Nguyễn Anh Tân Thành viên HĐQT Đăng ký bán quyền mua 1.123.600 Biểu đồ
21/02/2022 Đào Thị Thanh Mai Trưởng ban kiểm soát Bán quyền mua 13.424 Biểu đồ
21/02/2022 Hồ Xuân Sơn Thành viên HĐQT Bán quyền mua 405.000 Biểu đồ