• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.271,18 +2,75/+0,22%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 12:25:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.271,18   +2,75/+0,22%  |   HNX-INDEX   313,49   -1,42/-0,45%  |   UPCOM-INDEX   95,09   +0,31/+0,33%  |   VN30   1.313,10   +2,40/+0,18%  |   HNX30   565,24   -2,57/-0,45%
26 Tháng Năm 2022 12:28:55 CH - Mở cửa
CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (C92 : HNX)
Cập nhật ngày 26/05/2022
12:25:02 CH
5,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-1,72%)
Tham chiếu
5,80
Mở cửa
5,80
Cao nhất
6,00
Thấp nhất
5,70
Khối lượng
1.400
KLTB 10 ngày
4.560
Cao nhất 52 tuần
11,30
Thấp nhất 52 tuần
3,80
19/05 C92: Nguyễn Cảnh Tùng - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 30.000 CP - HNX
19/05 C92: Nguyễn Cảnh Tùng - Ủy viên HĐQT - đã bán 10.000 CP - HNX
26/04 C92: Thay đổi nhân sự - HNX
20/04 C92: Báo cáo tài chính quý 1/2022 - HNX
20/04 C92: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
12/04 C92: Nguyễn Cảnh Tùng - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 40.000 CP - HNX
12/04 C92: Báo cáo thường niên 2021 - HNX
12/04 C92: Giải trình Khả năng hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu C92 - HNX
07/04 C92: V/v cổ phiếu có khả năng bị hủy niêm yết - HNX
05/04 C92: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
01/04 C92: C92 giải trình chênh lệch số liệu trên BCTC năm 2021 đã soát xét và ý kiến ngoại trừ - HNX
30/03 C92: Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
25/03 C92: Lê Linh - Thành viên BKS - đã bán 4.700 CP - HNX
08/03 C92: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
02/03 C92: C92 Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
23/02 C92: C92 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. - HNX
22/02 C92: Lê Linh - Thành viên BKS - đăng ký bán 7.700 CP - HNX
15/02 C92: Lê Linh - Thành viên BKS - đã bán 3.700 CP - HNX
25/01 C92: Báo cáo quản trị công ty năm 2021 - HNX
20/01 C92: Báo cáo tài chính quý 4/2021 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACS  0 13,50 0,00%
ALV  9.200 8,00 0,00%
AMS  32.600 9,30 3,33%
ATB  0 1,50 0,00%
B82  0 1,40 0,00%
BAX  500 78,00 0,00%
BCE  110.100 11,15 2,76%
BHT  0 10,10 0,00%
BMN  0 20,30 0,00%
BOT  110.500 8,40 1,20%