• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.393,80 -1,53/-0,11%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.393,80   -1,53/-0,11%  |   HNX-INDEX   388,29   +1,29/+0,33%  |   UPCOM-INDEX   99,68   +0,08/+0,08%  |   VN30   1.505,03   -2,16/-0,14%  |   HNX30   606,93   -1,73/-0,28%
20 Tháng Mười 2021 5:57:21 CH - Mở cửa
CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (C92 : HNX)
Cập nhật ngày 20/10/2021
3:03:39 CH
6,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+1,69%)
Tham chiếu
5,90
Mở cửa
6,00
Cao nhất
6,00
Thấp nhất
6,00
Khối lượng
1.300
KLTB 10 ngày
16.700
Cao nhất 52 tuần
7,80
Thấp nhất 52 tuần
3,00
9:09 SA C92: Nguyễn Đình Nông - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 20.000 CP - HNX
04/10 C92: Nguyễn Chí Thông - Thành viên BKS - đã bán 6.000 CP - HNX
17/09 C92: Nguyễn Chí Thông - Thành viên BKS - đăng ký bán 6.000 CP - HNX
26/08 C92: Nguyễn Đình Nông - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 20.000 CP - HNX
25/08 C92: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
02/08 C92: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
19/07 C92: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
13/07 C92: Đinh Quốc Hùng - Ủy viên HĐQT - đã bán 13.100 CP - HNX
07/07 C92: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
08/06 C92: Đinh Quốc Hùng - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 20.000 CP - HNX
22/04 C92: Báo cáo tài chính quý 1/2021 - HNX
16/04 C92: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
07/04 C92: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
07/04 C92: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
07/04 C92: Giải trình chênh lệch số liệu trên BCTC đã được kiểm toán năm 2020 và ý kiến kiểm toán ngoại trừ - HNX
25/03 C92: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
17/03 C92: Nguyễn Chí Thông - Thành viên BKS - đăng ký bán 10.000 CP - HNX
01/03 C92: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
26/02 C92: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
24/02 C92: Nguyễn Đình Nông - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 4.400 CP - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACS  48.000 11,10 6,73%
ATB  0 2,30 0,00%
B82  0 2,30 0,00%
BAX  5.200 75,50 0,00%
BCE  1.623.900 16,35 6,86%
BCM  291.200 44,80 0,56%
BHT  0 14,20 0,00%
BMN  300 11,70 39,29%
BOT  100 48,00 1,27%
BVL  100 21,50 -0,46%