• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.470,76 -10,82/-0,73%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.470,76   -10,82/-0,73%  |   HNX-INDEX   411,27   -0,55/-0,13%  |   UPCOM-INDEX   108,73   -0,32/-0,29%  |   VN30   1.516,57   -8,74/-0,57%  |   HNX30   728,03   -3,73/-0,51%
27 Tháng Giêng 2022 7:18:35 CH - Mở cửa
CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (C92 : HNX)
Cập nhật ngày 27/01/2022
3:05:01 CH
7,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,80 (-9,30%)
Tham chiếu
8,60
Mở cửa
7,80
Cao nhất
8,70
Thấp nhất
7,80
Khối lượng
18.200
KLTB 10 ngày
21.200
Cao nhất 52 tuần
11,30
Thấp nhất 52 tuần
3,60
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Anh Hưng
Thành viên HĐQT Nguyễn Cảnh Tùng
Thành viên HĐQT Đinh Quốc Hùng
Thành viên HĐQT Nguyễn Đình Lục
Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Đình Nông
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Chí Thông
Thành viên Ban kiểm soát Lê Linh
Giám đốc Nguyễn Anh Hưng
Phó Giám đốc Nguyễn Đình Lục
Phó Giám đốc Nguyễn Cảnh Tùng
Kế toán trưởng Đặng Văn Công
Đại diện công bố thông tin Nguyễn Anh Hưng