• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.264,95 +31,57/+2,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:35:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.264,95   +31,57/+2,56%  |   HNX-INDEX   315,13   +9,17/+3,00%  |   UPCOM-INDEX   94,41   +1,29/+1,39%  |   VN30   1.308,48   +35,77/+2,81%  |   HNX30   568,87   +23,06/+4,22%
25 Tháng Năm 2022 2:39:30 CH - Mở cửa
CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (C92 : HNX)
Cập nhật ngày 25/05/2022
2:35:02 CH
5,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,40 (+7,41%)
Tham chiếu
5,40
Mở cửa
5,00
Cao nhất
5,80
Thấp nhất
5,00
Khối lượng
5.800
KLTB 10 ngày
4.450
Cao nhất 52 tuần
11,30
Thấp nhất 52 tuần
3,80
C92 - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
23/05/2022 Nguyễn Cảnh Tùng Thành viên HĐQT Đăng ký bán 30.000 Biểu đồ
10/05/2022 Nguyễn Cảnh Tùng Thành viên HĐQT Bán 10.000 Biểu đồ
14/04/2022 Nguyễn Cảnh Tùng Thành viên HĐQT Đăng ký bán 40.000 Biểu đồ
22/03/2022 Lê Linh --- Bán 4.700 Biểu đồ
24/02/2022 Lê Linh --- Đăng ký bán 7.700 Biểu đồ
11/02/2022 Lê Linh --- Bán 3.700 Biểu đồ
19/01/2022 Lê Linh --- Đăng ký bán 11.400 Biểu đồ
24/09/2021 Nguyễn Chí Thông --- Bán 6.000 Biểu đồ
22/09/2021 Nguyễn Đình Nông Trưởng ban kiểm soát Bán 20.000 Biểu đồ
20/09/2021 Nguyễn Chí Thông --- Đăng ký bán 6.000 Biểu đồ
27/08/2021 Nguyễn Đình Nông Trưởng ban kiểm soát Đăng ký bán 20.000 Biểu đồ
07/07/2021 Đinh Quốc Hùng Thành viên HĐQT Bán 13.100 Biểu đồ
10/06/2021 Đinh Quốc Hùng Thành viên HĐQT Đăng ký bán 20.000 Biểu đồ
14/04/2021 Nguyễn Chí Thông --- Bán 0 Biểu đồ
18/03/2021 Nguyễn Chí Thông --- Đăng ký bán 10.000 Biểu đồ
18/02/2021 Nguyễn Đình Nông Trưởng ban kiểm soát Bán 4.400 Biểu đồ
20/01/2021 Nguyễn Đình Nông Trưởng ban kiểm soát Đăng ký bán 15.000 Biểu đồ
05/12/2018 Nguyễn Anh Hưng Chủ tịch HĐQT Mua 1.140.865 Biểu đồ
07/11/2018 Phạm Đức Tiết --- Bán 1.130.000 Biểu đồ
06/11/2018 Nguyễn Anh Hưng Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 1.380.000 Biểu đồ