• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 902,63 -1,35/-0,15%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:45:00 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    902,63   -1,35/-0,15%  |   HNX-INDEX   132,20   +0,46/+0,35%  |   UPCOM-INDEX   61,53   +0,01/+0,01%  |   VN30   855,50   -0,70/-0,08%  |   HNX30   246,57   +1,67/+0,68%
30 Tháng Chín 2020 11:47:15 SA - Mở cửa
CTCP Mía đường Cao Bằng (CBS : UPCOM)
Cập nhật ngày 30/09/2020
11:45:00 SA
7,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
7,30
Mở cửa
7,30
Cao nhất
7,30
Thấp nhất
7,30
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
0
Cao nhất 52 tuần
9,00
Thấp nhất 52 tuần
7,30
23/09 CBS: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - HNX
22/09 CBS: Báo cáo tài chính năm 2019 - HNX
18/09 CBS: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
15/09 CBS: Nông Văn Sơn - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 16.200 CP - HNX
12/08 CBS: Nông Văn Sơn - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 18.000 CP - HNX
10/08 CBS: Thay đổi mẫu con dấu mới của Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng - HNX
07/08 CBS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
13/07 CBS: Thay đổi nhân sự - HNX
22/06 CBS: Công bố về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm kết thúc tại ngày 30.06.2020 - HNX
29/04 CBS: Nông Văn Lạc - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 30.000 CP - HNX
17/03 CBS: Nông Văn Lạc - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 1.400 CP - HNX
11/02 CBS: Nông Văn Lạc - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 30.000 CP - HNX
31/12 CBS: Nông Văn Lạc - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 7.800 CP - HNX
02/12 CBS: Nông Văn Lạc - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 30.000 CP - HNX
05/11 CBS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - HNX
24/10 CBS: Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - HNX
14/10 CBS: Báo cáo thường niên 2018 - HNX
09/10 CBS: Nông Văn Lạc - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 14.300 CP - HNX
03/10 CBS: Ngày đăng ký cuối cùng Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - HNX
30/09 CBS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAV  104.500 8,90 1,14%
AFX  32.100 8,00 0,00%
AGM  19.500 12,85 -1,15%
AGX  0 28,00 0,00%
ANT  0 9,00 0,00%
APF  1.100 30,50 -1,61%
ASA  0 1,40 0,00%
ATA  0 0,20 0,00%
ATS  0 26,40 0,00%
BBC  0 49,50 0,00%