• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.446,77 +33,19/+2,35%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:55:06 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.446,77   +33,19/+2,35%  |   HNX-INDEX   446,41   +10,56/+2,42%  |   UPCOM-INDEX   110,77   +1,58/+1,45%  |   VN30   1.512,62   +31,70/+2,14%  |   HNX30   742,73   +28,18/+3,94%
07 Tháng Mười Hai 2021 2:56:09 CH - Mở cửa
CTCP Mía đường Cao Bằng (CBS : UPCOM)
Cập nhật ngày 07/12/2021
2:55:06 CH
62,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,20 (+0,32%)
Tham chiếu
61,80
Mở cửa
63,00
Cao nhất
63,00
Thấp nhất
60,00
Khối lượng
24.700
KLTB 10 ngày
15.220
Cao nhất 52 tuần
78,30
Thấp nhất 52 tuần
7,30
02/12 CBS: Mã Thị Quyết - Ủy viên HĐQT - đã bán 3.900 CP - HNX
16/11 CBS: Đinh Bế Đính - Thành viên BKS - đăng ký bán 2.200 CP - HNX
10/11 CBS: Trương Minh Đức - Thành viên BKS - đã bán 8.000 CP - HNX
10/11 CBS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
04/11 CBS: Ma Trung Lập - Phó Chủ tịch HĐQT - đã bán 1.500 CP - HNX
02/11 CBS: Thực hiện phương án trả cổ tức niên độ tài chính 2020 - 2021 - HNX
02/11 CBS: Đàm Thịnh Hưng - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 5.500 CP - HNX
02/11 CBS: Nông Văn Sơn - Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP - HNX
30/10 CBS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
29/10 CBS: Đinh Bế Đính - Thành viên BKS - đã bán 4.600 CP - HNX
29/10 CBS: Nông Thị Thủy - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 4.022 CP - HNX
29/10 CBS: Nông Thị Hoạch - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã bán 1.960 CP - HNX
29/10 CBS: Hoàng Thị Quyết - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 5.000 CP - HNX
29/10 CBS: Nông Thị Nậu - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 16.100 CP - HNX
29/10 CBS: CTCP Thương mại và Dịch vụ Song Phương không còn là cổ đông lớn - HNX
29/10 CBS: Nông Văn ba - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP - HNX
29/10 CBS: Hoàng Văn Trường - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 4.700 CP - HNX
29/10 CBS: Mã Thị Quyết - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 20.000 CP - HNX
28/10 CBS: Mã Thị Quyết - Ủy viên HĐQT - đã bán 22.600 CP - HNX
13/10 CBS: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AFX  134.200 14,50 3,57%
AGM  325.700 36,00 -2,70%
AGX  4.200 37,00 0,00%
ANT  12.300 20,60 -0,48%
APF  72.100 67,00 -3,60%
ATA  0 4,90 0,00%
ATS  0 33,60 0,00%
BBC  800 64,10 -0,62%
BCF  700 39,40 0,51%
BKH  300 30,50 0,00%