• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.438,94 -13,90/-0,96%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.438,94   -13,90/-0,96%  |   HNX-INDEX   421,21   -24,13/-5,42%  |   UPCOM-INDEX   107,47   -1,89/-1,73%  |   VN30   1.477,06   -1,55/-0,10%  |   HNX30   738,74   -44,18/-5,64%
18 Tháng Giêng 2022 8:23:38 CH - Mở cửa
Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (CC1 : UPCOM)
Cập nhật ngày 18/01/2022
3:05:03 CH
38,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-1,40 (-3,55%)
Tham chiếu
39,40
Mở cửa
39,40
Cao nhất
39,40
Thấp nhất
37,50
Khối lượng
34.300
KLTB 10 ngày
33.990
Cao nhất 52 tuần
44,00
Thấp nhất 52 tuần
13,10
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACS  0 14,10 0,00%
ALV  0 6,80 0,00%
AMS  136.100 12,10 -6,92%
ATB  0 2,30 0,00%
B82  0 2,10 0,00%
BAX  1.000 71,20 0,28%
BCE  549.600 16,50 -6,78%
BHT  0 12,80 0,00%
BMN  400 13,20 13,79%
BOT  795.800 10,60 -9,40%