• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.035,91 -38,61/-3,59%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.035,91   -38,61/-3,59%  |   HNX-INDEX   226,09   -9,04/-3,84%  |   UPCOM-INDEX   79,98   -2,43/-2,95%  |   VN30   1.039,54   -41,82/-3,87%  |   HNX30   373,76   -18,45/-4,70%
08 Tháng Mười 2022 6:10:25 SA - Mở cửa
CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (CCL : HOSE)
Cập nhật ngày 07/10/2022
3:05:05 CH
6,65 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,45 (-6,34%)
Tham chiếu
7,10
Mở cửa
7,08
Cao nhất
7,08
Thấp nhất
6,62
Khối lượng
92.400
KLTB 10 ngày
100.210
Cao nhất 52 tuần
20,80
Thấp nhất 52 tuần
6,62

Thông báo khi giá đạt: 6 6 6 ...
GIỚI THIỆU
Một trong những thế mạnh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long là các cổ đông góp vốn có năng lực về tài chính tốt, có khả năng góp vốn đầu tư vào các dự án lớn, là các chuyên gia trong các lĩnh vực kinh tế then chốt của tỉnh và khu vực như: chế biến thủy sản, tài chính, và được sự ủng hộ và hỗ trợ của các ngân hàng lớn tại Việt Nam.Đến nay, Công ty đã...
TÀI CHÍNH
Thị giá vốn 353,78 tỷ
Số cổ phần đang lưu hành 53,20 triệu
Cổ phiếu tự do 31,27 triệu
EPS 1.052
P/E 6,32
Doanh thu (4 quý) 627,37 tỷ
Lợi nhuận (4 quý) 55,75 tỷ
Tài sản (Quý gần nhất) 1241,49 tỷ
ROE (4 quý) 9,12%
Beta (120 tuần) 0,99

27/09 CCL: Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất đầu tư mua tài sản và ủy thác đầu tư cho bà Nguyễn Kim Hồng Đào là người có liên quan đến NNB công ty - HOSE
26/08 CCL: Giải trình chênh lệch LNST 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
17/08 CCL: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết - HOSE
11/08 CCL: Quyết định thay đổi niêm yết - HOSE
11/08 CCL: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 18 - HOSE
05/08 CCL: Công văn của UBCKNN về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 của CCL - HOSE
03/08 CCL: Thông báo công văn của UBCKNN về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CCL - HOSE
22/07 CCL: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 - HOSE
21/07 CCL: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức - HOSE
01/07 CCL: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu - HOSE
01/07 CCL: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi - HOSE
29/06 CCL: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 - HOSE
29/06 CCL: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 - HOSE
17/06 CCL: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi - HOSE
10/06 CCL: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022 - HOSE
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAV  176.900 6,20 -6,06%
AGG  232.200 36,00 -0,41%
API  556.300 11,70 -9,30%
ASM  5.544.100 11,85 -6,69%
BII  1.460.200 2,70 -10,00%
BVL  0 22,50 0,00%
C21  6.500 13,40 3,88%
CCI  5.800 23,25 0,87%
CEO  5.044.600 16,50 -8,33%
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào về cổ phiếu này. Gửi bình luận