• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.472,89   +7,59/+0,52%  |   HNX-INDEX   417,84   +6,04/+1,47%  |   UPCOM-INDEX   109,68   +0,01/+0,01%  |   VN30   1.502,16   +9,35/+0,63%  |   HNX30   749,64   +12,05/+1,63%
24 Tháng Giêng 2022 4:51:53 SA - Mở cửa
CTCP Cảng Cam Ranh (CCR : HNX)
Cập nhật ngày 21/01/2022
3:05:02 CH
23,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-0,43%)
Tham chiếu
23,30
Mở cửa
22,50
Cao nhất
23,20
Thấp nhất
22,50
Khối lượng
1.500
KLTB 10 ngày
4.860
Cao nhất 52 tuần
44,10
Thấp nhất 52 tuần
11,40
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
21/01/2022 -0,10/-0,43% 22,50 23,20 22,50 23,20 22,67 23,20 1.500
20/01/2022 -1,20/-4,90% 24,20 24,20 22,60 23,30 22,99 23,30 11.300
19/01/2022 -0,90/-3,54% 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 300
18/01/2022 +1,40/+5,83% 24,00 25,40 24,00 25,40 24,93 25,40 1.000
17/01/2022 -1,00/-4,00% 25,50 25,50 24,00 24,00 25,20 24,00 4.200
14/01/2022 +0,70/+2,88% 24,00 25,00 24,00 25,00 24,52 25,00 4.900
13/01/2022 0,00 / 0,00% 24,30 26,60 24,00 24,30 24,31 24,30 5.800
12/01/2022 -0,80/-3,19% 25,20 25,20 24,30 24,30 25,00 24,30 1.800
11/01/2022 -0,20/-0,79% 25,30 25,70 25,00 25,10 25,33 25,10 3.000
10/01/2022 -0,90/-3,44% 26,00 26,20 25,30 25,30 25,95 25,30 14.800
07/01/2022 +0,20/+0,77% 26,00 26,20 26,00 26,20 26,09 26,20 6.400
06/01/2022 -0,60/-2,26% 26,60 26,60 26,00 26,00 26,10 26,00 5.900
05/01/2022 -0,40/-1,48% 26,20 27,00 26,20 26,60 26,34 26,60 14.210
04/01/2022 +0,20/+0,75% 26,10 27,30 25,00 27,00 26,24 27,00 3.600
31/12/2021 +0,50/+1,90% 26,90 27,00 26,80 26,80 26,80 26,80 5.000
30/12/2021 0,00 / 0,00% 26,70 27,50 26,00 26,30 26,77 26,30 7.400
29/12/2021 -0,40/-1,50% 26,20 26,40 26,20 26,30 26,33 26,30 700
28/12/2021 -0,10/-0,37% 26,60 26,80 26,50 26,70 26,64 26,70 8.800
27/12/2021 +0,40/+1,52% 26,40 26,80 26,40 26,80 26,40 26,80 2.500
24/12/2021 -1,10/-4,00% 26,30 27,60 26,30 26,40 26,83 26,40 4.100