• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.395,33 -0,20/-0,01%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:06 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.395,33   -0,20/-0,01%  |   HNX-INDEX   387,00   +2,12/+0,55%  |   UPCOM-INDEX   99,48   +0,11/+0,11%  |   VN30   1.507,19   -3,30/-0,22%  |   HNX30   608,66   -0,40/-0,07%
19 Tháng Mười 2021 7:46:53 CH - Mở cửa
CTCP Cảng Cần Thơ (CCT : UPCOM)
Cập nhật ngày 19/10/2021
3:00:02 CH
10,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
10,00
Mở cửa
10,00
Cao nhất
10,00
Thấp nhất
10,00
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
0
Cao nhất 52 tuần
10,00
Thấp nhất 52 tuần
10,00
13/08 CCT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
13/08 CCT: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
27/07 CCT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
22/07 CCT: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
21/07 Kết quả kinh doanh cảng biển phân hóa khu vực Bắc - Nam - Người đồng hành
15/07 CCT: Công bố thông tin đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty - HNX
22/06 CCT: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
07/06 CCT: Thay đổi nhân sự - HNX
29/05 CCT: Thay đổi người công bố thông tin - HNX
17/05 CCT: Công bố quy chế nội bộ về quản trị công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát - HNX
17/05 CCT: Điều lệ Công ty - HNX
17/05 CCT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
29/04 CCT: Báo cáo tài chính quý 1/2021 - HNX
15/04 CCT: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
15/04 CCT: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
03/04 CCT: Báo cáo tài chính năm 2020 của Văn phòng Công ty - HNX
03/04 CCT: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
01/04 CCT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
08/03 CCT: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
02/03 CCT: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
CCP  500 14,40 5,88%
CCR  16.000 28,00 2,19%
CDN  42.700 29,80 0,00%
CMP  0 8,30 0,00%
CPI  0 8,50 0,00%
CQN  100 23,50 -2,08%
DDH  0 5,30 0,00%
DDM  0 5,00 0,00%
DT4  0 7,10 0,00%