• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.472,89   +7,59/+0,52%  |   HNX-INDEX   417,84   +6,04/+1,47%  |   UPCOM-INDEX   109,68   +0,01/+0,01%  |   VN30   1.502,16   +9,35/+0,63%  |   HNX30   749,64   +12,05/+1,63%
23 Tháng Giêng 2022 7:13:34 SA - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp (CEG : UPCOM)
Cập nhật ngày 21/01/2022
3:05:02 CH
9,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
9,30
Mở cửa
9,30
Cao nhất
9,30
Thấp nhất
9,30
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
0
Cao nhất 52 tuần
11,30
Thấp nhất 52 tuần
7,00
17/01 CEG: Nguyễn Đức Việt - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 98.700 CP - HNX
17/01 CEG: Trần Thị Ngọc Tuyết - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 98.700 CP - HNX
02/12 CEG: Thông báo thay đổi lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM - HNX
30/11 CEG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
23/11 CEG: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ của báo cáo tài chính năm 2019 - HNX
04/11 CEG: Thông báo mời họp và CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
18/10 CEG: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Đỗ Văn Vũ - HNX
15/10 CEG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
15/10 CEG: Thông báo hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
26/07 CEG: Thông báo bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM - HNX
06/07 CEG: Lê Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT - đã mua 17.574 CP - HNX
14/06 CEG: Lê Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 17.574 CP - HNX
08/06 CEG: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
18/05 CEG: Giải trình tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
07/05 CEG: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
07/05 CEG: Thông báo hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM - HNX
04/05 CEG: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
15/04 CEG: Báo cáo tài chính năm 2020 (Công ty mẹ) - HNX
09/04 CEG: Lê Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT - đã mua 17.571 CP - HNX
06/04 CEG: Đinh Thị Huyền Trang - Thành viên BKS - đăng ký mua 880 CP - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
APL  0 20,70 0,00%
CMK  0 7,50 0,00%
CTB  500 26,80 -1,83%
CTT  0 13,00 0,00%
DZM  1.800 9,90 4,21%
FBC  0 7,30 0,00%
FSO  0 11,50 0,00%
FT1  7.200 37,50 0,00%
IME  0 72,20 0,00%