• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.293,60 +16,53/+1,29%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:06:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.293,60   +16,53/+1,29%  |   HNX-INDEX   310,97   +4,72/+1,54%  |   UPCOM-INDEX   86,14   +1,18/+1,39%  |   VN30   1.427,55   +20,05/+1,42%  |   HNX30   494,31   +11,82/+2,45%
29 Tháng Bảy 2021 10:55:03 CH - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp (CEG : UPCOM)
Cập nhật ngày 29/07/2021
3:06:06 CH
8,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
8,30
Mở cửa
8,30
Cao nhất
8,30
Thấp nhất
8,30
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
270
Cao nhất 52 tuần
19,60
Thấp nhất 52 tuần
7,30
26/07 CEG: Thông báo bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM - HNX
06/07 CEG: Lê Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT - đã mua 17.574 CP - HNX
14/06 CEG: Lê Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 17.574 CP - HNX
08/06 CEG: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
18/05 CEG: Giải trình tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
07/05 CEG: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
07/05 CEG: Thông báo hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM - HNX
04/05 CEG: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
15/04 CEG: Báo cáo tài chính năm 2020 (Công ty mẹ) - HNX
09/04 CEG: Lê Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT - đã mua 17.571 CP - HNX
06/04 CEG: Đinh Thị Huyền Trang - Thành viên BKS - đăng ký mua 880 CP - HNX
06/04 CEG: Đinh Thị Huyền Trang - Thành viên BKS - đã mua 5.000 CP - HNX
24/03 CEG: Đinh Thị Huyền Trang - Thành viên BKS - đăng ký mua 5.000 CP - HNX
24/03 CEG: Lê Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 17.571 CP - HNX
03/12 CEG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
30/11 CEG: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
07/07 CEG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HNX
18/06 CEG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
12/06 CEG: Báo cáo thường niên 2019 - HNX
21/05 CEG: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AMS  10.800 9,50 0,00%
CMK  0 7,50 0,00%
CTB  500 28,90 8,65%
CTT  0 10,50 0,00%
DZM  3.700 4,90 0,00%
FBC  0 4,60 0,00%
FSO  0 11,50 0,00%
FT1  0 50,00 0,00%
GMA  200 58,90 -0,17%