• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.351,17 -1,59/-0,12%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:27 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.351,17   -1,59/-0,12%  |   HNX-INDEX   359,63   -1,39/-0,39%  |   UPCOM-INDEX   98,07   -0,30/-0,30%  |   VN30   1.459,94   +1,71/+0,12%  |   HNX30   579,10   -1,63/-0,28%
24 Tháng Chín 2021 10:33:46 CH - Mở cửa
CTCP COMA 18 (CIG : HOSE)
Cập nhật ngày 24/09/2021
3:01:15 CH
8,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,23 (-2,79%)
Tham chiếu
8,23
Mở cửa
8,23
Cao nhất
8,23
Thấp nhất
7,70
Khối lượng
194.100
KLTB 10 ngày
134.080
Cao nhất 52 tuần
9,63
Thấp nhất 52 tuần
1,54
5:29 CH CIG: Nghị quyết HĐQT số 86 ngày 24/09/2021 - HOSE
18/08 CIG: Công văn UBCKNN về việc tạm hoãn công bố BCTC soát xét bán niên 2021 - HOSE
16/08 CIG: Giải trình biến động KQKD bán niên năm 2021 đã soát xét so với cùng kỳ năm 2020 - HOSE
04/08 CIG: Xin gia hạn thời gian nộp BCTC soát xét bán niên 2021 - HOSE
29/07 CIG: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
16/07 CIG: Giải trình LNST quý 2/2021 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
16/07 CIG: Nghị quyết HĐQT số 74 ngày 15/07/2021 - HOSE
21/06 CIG: Thông báo về việc ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021 - HOSE
09/06 CIG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Lộc Phú - HOSE
09/06 CIG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Lộc Phú - HOSE
02/06 CIG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Văn Toàn - HOSE
28/05 Doanh nghiệp bất động sản sẽ phát hành hàng tỷ cổ phiếu, thị giá nhiều mã tăng đột biến - Người đồng hành
12/05 CIG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung phiên họp HĐQT ngày 12/05/2021 - HOSE
05/05 CIG: Quy chế nội bộ về quản trị công ty - HOSE
05/05 CIG: Điều lệ công ty - HOSE
27/04 CIG: Thông báo về công tác nhân sự HĐQT, BKS và Ban điều hành - HOSE
26/04 CIG: Thông báo về công tác nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 - HOSE
23/04 CIG: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
22/04 CIG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2021 so với quý 1/2020 - HOSE
19/04 CIG: Thông báo về việc thực hiện dự án đầu tư XD và KD kết cấu hạ tầng KCN Kim Thành - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACS  0 13,20 0,00%
ATB  273.300 1,60 14,29%
B82  8.600 1,60 14,29%
BAX  900 77,50 2,65%
BCE  799.800 14,10 -2,76%
BCM  37.700 45,50 0,00%
BHT  105.000 13,60 0,00%
BMN  0 8,40 0,00%
BOT  100 47,20 11,85%
BVL  4.300 22,00 3,77%