• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,83 -24,84/-1,92%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:19:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,83   -24,84/-1,92%  |   HNX-INDEX   301,77   -4,20/-1,37%  |   UPCOM-INDEX   84,37   -1,20/-1,40%  |   VN30   1.401,53   -26,95/-1,89%  |   HNX30   470,18   -8,17/-1,71%
25 Tháng Bảy 2021 9:55:25 CH - Mở cửa
CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII : HOSE)
Cập nhật ngày 23/07/2021
3:19:46 CH
16,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-0,61%)
Tham chiếu
16,30
Mở cửa
16,35
Cao nhất
16,70
Thấp nhất
16,20
Khối lượng
1.554.000
KLTB 10 ngày
2.055.220
Cao nhất 52 tuần
26,50
Thấp nhất 52 tuần
15,35
21/07 CII: Thông báo về dự án cao ốc văn phòng 152 Điện Biên Phủ - HOSE
20/07 CII: Thông báo về việc tạm dừng thu phí và miễn phí tại các trạm thu phí để hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 - HOSE
20/07 CII: Đính chính số lượng trái phiếu chuyển đổi tại công văn số 288/2021/CV-CII - HOSE
09/07 CII: Thông báo về việc hoàn tất việc bổ sung tài sản bảo đảm cho trái phiếu CIIB2124001 - HOSE
07/07 CII: Lập công ty Fintech, huy động tiền nhờ dự án BOT - Người đồng hành
06/07 CII: Thông báo về tình hình phát triển sản phẩm tài chính mới trên cơ sở chứng khoán hóa dòng tiền dự án BOT của công ty - HOSE
25/06 CII: Kiến nghị giảm giá vé qua trạm thu phí Xa lộ Hà Nội - VietNam Finance
15/06 CII: Thông báo về việc ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021 - HOSE
08/06 CII: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan không còn là cổ đông lớn - HOSE
02/06 CII: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn - HOSE
31/05 CII: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu - HOSE
31/05 CII: Thông báo thay đổi số lượng trái phiếu đang lưu hành - HOSE
31/05 CII: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HOSE
27/05 CII: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn - HOSE
24/05 CII: Nghị quyết HĐQT thông qua việc chuyển đổi Trái phiếu - HOSE
21/05 CII: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn - HOSE
21/05 CII: Thông báo về đăng ký và niêm yết trái phiếu - HOSE
21/05 CII: Thông báo chào bán trái phiếu riêng lẻ - HOSE
17/05 CII: Điều lệ công ty - HOSE
17/05 CII: Các quy chế của công ty - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACS  0 11,00 0,00%
ATB  328.700 1,60 14,29%
B82  5.500 1,00 0,00%
BAX  5.000 65,50 -3,39%
BCE  45.800 10,60 -1,40%
BCM  101.700 41,65 0,36%
BHT  25.500 13,50 14,41%
BMN  0 15,80 0,00%
BOT  100 48,90 0,00%
BVL  2.100 23,90 3,91%