• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.472,89   +7,59/+0,52%  |   HNX-INDEX   417,84   +6,04/+1,47%  |   UPCOM-INDEX   109,68   +0,01/+0,01%  |   VN30   1.502,16   +9,35/+0,63%  |   HNX30   749,64   +12,05/+1,63%
23 Tháng Giêng 2022 5:59:59 SA - Mở cửa
CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII : HOSE)
Cập nhật ngày 21/01/2022
3:05:02 CH
36,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+2,35 (+6,86%)
Tham chiếu
34,25
Mở cửa
36,00
Cao nhất
36,60
Thấp nhất
35,10
Khối lượng
8.264.500
KLTB 10 ngày
8.456.810
Cao nhất 52 tuần
61,60
Thấp nhất 52 tuần
15,35
18/01 CII: Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
14/01 CII: Bán hơn 44 triệu cổ phiếu quỹ từ ngày 24/1, dự thu hơn 2.100 tỷ đồng - VietNam Finance
13/01 CII: Thông báo giao dịch bán cổ phiếu quỹ - HOSE
10/01 CII: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi cơ cấu nhân sự Ban Tổng Giám đốc công ty - HOSE
07/01 CII: HĐQT chấp thuận việc bán cổ phiếu quỹ - HOSE
05/01 CII: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ VIAC (No.1) Limited Partnership - HOSE
05/01 CII: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ VIAC (No.1) Limited Partnership - HOSE
04/01 CII: Dòng tiền đổ vào cổ phiếu CII sau vụ đấu giá đất Thủ Thiêm - Diễn đàn doanh nghiệp
31/12 CII: Thông báo niêm yết trái phiếu trên HNX - HOSE
28/12 CII: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ VIAC (No.1) Limited Partnership - HOSE
27/12 CII: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
21/12 CII: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ VIAC (No.1) Limited Partnership - HOSE
21/12 CII: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết - HOSE
20/12 CII: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và điều lệ công ty - HOSE
17/12 CII: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết - HOSE
07/12 CII: Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận tăng vốn điều lệ công ty - HOSE
01/12 CII: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
30/11 CII: Thông báo thay đổi mẫu con dấu công ty - HOSE
29/11 CII: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ VIAC (No.1) Limited Partnership - HOSE
29/11 CII: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ VIAC (No.1) Limited Partnership - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACS  0 12,20 0,00%
ALV  26.100 7,10 4,41%
AMS  98.900 12,70 1,60%
ATB  351.300 2,30 0,00%
B82  455.400 2,10 0,00%
BAX  28.000 78,70 9,31%
BCE  474.800 15,70 -3,09%
BHT  0 12,80 0,00%
BMN  100 15,10 14,39%
BOT  247.000 11,50 -3,36%