• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.240,71   -0,93/-0,07%  |   HNX-INDEX   307,02   -1,00/-0,32%  |   UPCOM-INDEX   94,11   -0,47/-0,50%  |   VN30   1.282,51   -1,04/-0,08%  |   HNX30   545,73   +1,66/+0,31%
21 Tháng Năm 2022 5:53:46 SA - Mở cửa
CTCP COKYVINA (CKV : HNX)
Cập nhật ngày 20/05/2022
3:05:03 CH
21,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
21,10
Mở cửa
21,10
Cao nhất
21,10
Thấp nhất
21,10
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
0
Cao nhất 52 tuần
24,80
Thấp nhất 52 tuần
12,60
10/05 CKV: Thông báo Đính chính Nghị quyết và Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HNX
06/05 CKV: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
06/05 CKV: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
05/05 CKV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
26/04 CKV: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
26/04 CKV: Thay đổi nhân sự - HNX
21/04 CKV: Báo cáo tài chính quý 1/2022 - HNX
12/04 CKV: CBTT về việc xin từ nhiệm của TV HĐQT và TV BKS Công ty - HNX
08/04 CKV: CV giải trình - HNX
07/04 CKV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
01/04 CKV: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
31/03 CKV: Nghị quyết vv chấm dứt hợp đồng thuê tài sản trên đất với Công ty Cổ phần TFP - HNX
31/03 CKV: Đính chính số liệu trên BCTC kiểm toán năm 2021 - HNX
28/03 CKV: Báo cáo thường niên 2021 - HNX
22/03 CKV: Cổ phiếu CKV của CTCP COKYVINA có khả năng bị hủy bỏ niêm yết - HNX
22/03 CKV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
18/03 CKV: Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC năm 2021 sau kiểm toán và giải trình ý kiến ngoại trừ Báo cáo kiểm toán năm 2021 - HNX
17/03 CKV: Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
17/03 CKV: Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HNX
26/01 CKV: Báo cáo quản trị công ty năm 2021 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ICT  76.800 16,10 -1,53%
KST  0 16,40 0,00%
LTC  100 3,40 -2,86%
MFS  2.400 30,10 -1,31%
PMJ  0 23,10 0,00%
PMT  0 8,90 0,00%
SAM  670.200 11,80 1,29%
SMT  11.300 13,70 2,24%
TEL  0 14,00 0,00%