• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.269,18 -4,48/-0,35%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.269,18   -4,48/-0,35%  |   HNX-INDEX   297,94   -3,25/-1,08%  |   UPCOM-INDEX   92,77   -0,08/-0,09%  |   VN30   1.294,93   -5,00/-0,38%  |   HNX30   545,87   -9,37/-1,69%
19 Tháng Tám 2022 5:36:05 CH - Mở cửa
CTCP COKYVINA (CKV : HNX)
Cập nhật ngày 19/08/2022
3:05:05 CH
21,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-1,00 (-4,55%)
Tham chiếu
22,00
Mở cửa
21,00
Cao nhất
21,00
Thấp nhất
21,00
Khối lượng
300
KLTB 10 ngày
870
Cao nhất 52 tuần
26,40
Thấp nhất 52 tuần
12,60
CKV - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
19/07/2022 Lý Chí Đức Tổng giám đốc Đăng ký mua 30.000 Biểu đồ
05/05/2021 AFC Umbrella Fund --- Bán 51.900 Biểu đồ
16/04/2021 AFC Umbrella Fund --- Bán 38.500 Biểu đồ
14/04/2021 AFC Umbrella Fund --- Bán 118.800 Biểu đồ
13/04/2021 AFC Umbrella Fund --- Bán 59.200 Biểu đồ
12/04/2021 Nguyễn Mạnh Hải --- Mua 300.700 Biểu đồ
12/04/2021 Chu Văn Phương --- Bán 302.000 Biểu đồ
29/12/2020 Nguyễn Hữu Hiếu --- Đăng ký bán 459.800 Biểu đồ
25/12/2020 Nguyễn Hữu Hiếu --- Bán 459.800 Biểu đồ
25/12/2020 AFC Umbrella Fund --- Bán 39.700 Biểu đồ
25/12/2020 Chu Văn Phương --- Mua 302.000 Biểu đồ
23/12/2020 AFC Umbrella Fund --- Bán 59.200 Biểu đồ
24/08/2020 Lê Xuân Hoàng Đại diện công bố thông tin Đăng ký bán 19.740 Biểu đồ
18/08/2020 Lê Xuân Hoàng Đại diện công bố thông tin Bán 1.600 Biểu đồ
23/07/2020 Lê Xuân Hoàng Đại diện công bố thông tin Đăng ký bán 21.340 Biểu đồ
15/07/2020 Lê Xuân Hoàng Đại diện công bố thông tin Bán 2.700 Biểu đồ
24/06/2020 Lê Xuân Hoàng Đại diện công bố thông tin Đăng ký bán 24.000 Biểu đồ
17/06/2020 Lê Xuân Hoàng Đại diện công bố thông tin Bán 11.900 Biểu đồ
08/06/2020 Nguyễn Thị Phương Liễu Thành viên HĐQT Mua 1.500 Biểu đồ
03/06/2020 Nguyễn Thị Phương Liễu Thành viên HĐQT Đăng ký mua 5.000 Biểu đồ