• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.472,89   +7,59/+0,52%  |   HNX-INDEX   417,84   +6,04/+1,47%  |   UPCOM-INDEX   109,68   +0,01/+0,01%  |   VN30   1.502,16   +9,35/+0,63%  |   HNX30   749,64   +12,05/+1,63%
24 Tháng Giêng 2022 4:47:55 SA - Mở cửa
CTCP COKYVINA (CKV : HNX)
Cập nhật ngày 21/01/2022
3:05:02 CH
21,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
21,20
Mở cửa
21,20
Cao nhất
21,20
Thấp nhất
21,20
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
0
Cao nhất 52 tuần
21,20
Thấp nhất 52 tuần
10,60
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 49,00%
Sở hữu nước ngoài 0,00%
Sở hữu khác 51,00%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập Đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam --- 1.984.500 49,00% 30/06/2021
Nguyễn Mạnh Hải --- 500.700 12,36% 14/04/2021
AFC Umbrella Fund --- 160.900 3,97% 10/05/2021
Phạm Ngọc Ninh Chủ tịch HĐQT 82.020 2,03% 30/06/2021
Trần Thị Tuyết Mai --- 47.400 1,17% 30/06/2020
CTCP COKYVINA --- 38.000 0,94% 31/12/2020
Lê Xuân Hoàng Đại diện công bố thông tin 26.840 0,66% 31/12/2020
Phan Thị Thanh Sâm Thành viên HĐQT 26.000 0,64% 30/06/2021
Nguyễn Kim Việt --- 15.000 0,37% 30/06/2020
Lý Chí Đức Tổng giám đốc 6.000 0,15% 30/06/2021
Ngô Mạnh Hùng --- 5.900 0,15% 30/06/2020
Phạm Lê Châu Thành viên Ban kiểm soát 1.500 0,04% 30/06/2019
Nguyễn Thị Phương Liễu Thành viên HĐQT 1.500 0,04% 30/06/2021
Vũ Thị Hà Thành viên Ban kiểm soát 300 0,01% 30/06/2021