• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.438,01 +14,99/+1,05%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:11 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.438,01   +14,99/+1,05%  |   HNX-INDEX   411,07   +6,70/+1,66%  |   UPCOM-INDEX   104,38   +1,71/+1,67%  |   VN30   1.529,26   +12,80/+0,84%  |   HNX30   657,88   +17,83/+2,79%
28 Tháng Mười 2021 9:19:22 CH - Mở cửa
CTCP Cảng Cát Lái (CLL : HOSE)
Cập nhật ngày 28/10/2021
2:59:15 CH
35,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,05 (+0,14%)
Tham chiếu
35,35
Mở cửa
35,35
Cao nhất
35,40
Thấp nhất
35,00
Khối lượng
51.600
KLTB 10 ngày
28.040
Cao nhất 52 tuần
41,00
Thấp nhất 52 tuần
27,30
22/10 CLL: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2021 - HOSE
19/10 CLL: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2021 - HOSE
19/10 CLL: Nghị quyết HĐQT về việc hủy kết quả lấy ý kiến cổ đông lần 1/2021 - HOSE
15/09 CLL: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền - HOSE
11/09 CLL: Cảng Cát Lái chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 22% - Vietnam Finance
10/09 CLL: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền năm 2020 - HOSE
03/08 CLL: Link công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
02/08 Hàng tồn 'chạm ngưỡng', cổ phiếu cảng Cát Lái ra sao? - VietNam Finance
29/07 CLL: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
21/07 Kết quả kinh doanh cảng biển phân hóa khu vực Bắc - Nam - Người đồng hành
08/07 CLL: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
06/07 CLL: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021 - HOSE
02/07 CLL: Thông báo và Nghị quyết ngày ĐKCC để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
22/06 CLL: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
31/05 CLL: Thông báo đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
05/05 CLL: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
27/04 CLL: Trích Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 - HOSE
27/04 CLL: Nghị quyết HĐQT số 01 ngày 26/04/2021 - HOSE
27/04 CLL: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
25/03 CLL: Báo cáo thường niên năm 2020 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACV  115.700 86,30 0,82%
ASG  33.900 29,00 -0,68%
BLN  0 9,00 0,00%
BSG  2.800 9,90 7,61%
BXT  0 10,60 0,00%
CAG  84.600 24,10 -2,82%
CIA  34.600 15,50 -1,27%
CXH  0 7,00 0,00%
DL1  5.069.800 11,90 0,85%