• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.271,75 +9,42/+0,75%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 10:25:00 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.271,75   +9,42/+0,75%  |   HNX-INDEX   307,13   +3,71/+1,22%  |   UPCOM-INDEX   92,76   -0,08/-0,09%  |   VN30   1.290,82   +9,86/+0,77%  |   HNX30   568,24   +6,22/+1,11%
15 Tháng Tám 2022 10:28:37 SA - Mở cửa
CTCP Cảng Cát Lái (CLL : HOSE)
Cập nhật ngày 15/08/2022
10:25:01 SA
30,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
30,30
Mở cửa
30,20
Cao nhất
30,30
Thấp nhất
30,20
Khối lượng
4.100
KLTB 10 ngày
19.660
Cao nhất 52 tuần
41,00
Thấp nhất 52 tuần
27,00
02/08 CLL: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022 - HOSE
29/07 CLL: Nhắc nhở chậm CBTT thay đổi người nội bộ - HOSE
29/07 CLL: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 - HOSE
26/07 CLL: Thông báo thay đổi nhân sự công ty - HOSE
29/06 CLL: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
24/06 CLL: Thông báo thay đổi thông tin địa chỉ giao dịch - HOSE
06/06 CLL: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
11/05 CLL: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
06/05 CLL: Thông báo quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn - HOSE
06/05 CLL: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
29/04 CLL: Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 - HOSE
01/04 CLL: Báo cáo thường niên năm 2021 - HOSE
04/03 CLL: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity - HOSE
28/01 CLL: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 - HOSE
24/01 CLL: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
24/01 CLL: Thông báo thay đổi kiểm soát viên - HOSE
31/12 CLL: Thông báo đường dẫn tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022 - HOSE
29/12 CLL: Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung các quy chế và điều lệ công ty - HOSE
29/12 CLL: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên BKS - HOSE
14/12 CLL: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACV  9.400 86,60 1,29%
ASG  1.000 27,75 0,00%
BLN  600 8,10 1,25%
BSG  3.800 12,00 6,19%
CAG  1.200 11,70 0,00%
CIA  500 13,30 1,53%
CVP  0 10,00 0,00%
DL1  378.300 7,00 1,45%
DNL  100 36,00 13,56%