• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.439,71 -33,18/-2,25%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:03:37 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.439,71   -33,18/-2,25%  |   HNX-INDEX   400,76   -17,08/-4,09%  |   UPCOM-INDEX   106,71   -2,97/-2,71%  |   VN30   1.471,31   -30,85/-2,05%  |   HNX30   704,48   -45,16/-6,02%
25 Tháng Giêng 2022 6:20:29 SA - Mở cửa
CTCP Cảng Cát Lái (CLL : HOSE)
Cập nhật ngày 24/01/2022
3:04:16 CH
32,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,90 (-2,74%)
Tham chiếu
32,90
Mở cửa
32,90
Cao nhất
32,90
Thấp nhất
32,00
Khối lượng
700
KLTB 10 ngày
9.760
Cao nhất 52 tuần
41,00
Thấp nhất 52 tuần
27,90
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
24/01/2022 -0,90/-2,74% 32,90 32,90 32,00 32,00 32,86 32,00 700
21/01/2022 +0,60/+1,86% 33,00 33,00 32,80 32,90 32,90 32,90 5.800
20/01/2022 +0,35/+1,10% 32,50 32,50 32,00 32,30 32,39 32,30 3.800
19/01/2022 -0,05/-0,16% 31,10 32,00 31,10 31,95 31,77 31,95 6.200
18/01/2022 0,00 / 0,00% 33,55 33,55 32,00 32,00 32,73 32,00 1.800
17/01/2022 -0,90/-2,74% 32,90 32,90 32,00 32,00 32,05 32,00 12.000
14/01/2022 +0,40/+1,23% 32,25 32,90 32,25 32,90 32,31 32,90 10.800
13/01/2022 -0,30/-0,91% 32,60 32,80 32,50 32,50 32,56 32,50 21.900
12/01/2022 -0,30/-0,91% 33,10 33,10 32,70 32,80 32,84 32,80 17.600
11/01/2022 -0,30/-0,90% 33,40 33,40 32,90 33,10 33,24 33,10 17.000
10/01/2022 +0,35/+1,06% 33,05 33,70 33,05 33,40 33,40 33,40 44.100
07/01/2022 -0,30/-0,90% 33,35 33,35 33,00 33,05 33,15 33,05 18.100
06/01/2022 -0,05/-0,15% 33,35 33,35 32,90 33,35 33,02 33,35 38.200
05/01/2022 +0,15/+0,45% 33,35 33,50 33,00 33,40 33,16 33,40 25.000
04/01/2022 -0,25/-0,75% 33,50 33,50 33,10 33,25 33,41 33,25 16.200
31/12/2021 -0,05/-0,15% 33,50 33,90 33,00 33,50 33,15 33,50 29.500
30/12/2021 -0,05/-0,15% 33,50 34,00 33,20 33,55 33,54 33,55 11.300
29/12/2021 +0,20/+0,60% 33,40 33,70 33,10 33,60 33,42 33,60 8.100
28/12/2021 -0,20/-0,60% 33,00 33,75 33,00 33,40 33,49 33,40 23.200
27/12/2021 +0,10/+0,30% 33,55 34,05 33,55 33,60 33,55 33,60 1.700