• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.439,71 -33,18/-2,25%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:03:37 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.439,71   -33,18/-2,25%  |   HNX-INDEX   400,76   -17,08/-4,09%  |   UPCOM-INDEX   106,71   -2,97/-2,71%  |   VN30   1.471,31   -30,85/-2,05%  |   HNX30   704,48   -45,16/-6,02%
25 Tháng Giêng 2022 5:42:43 SA - Mở cửa
CTCP Cảng Cát Lái (CLL : HOSE)
Cập nhật ngày 24/01/2022
3:04:16 CH
32,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,90 (-2,74%)
Tham chiếu
32,90
Mở cửa
32,90
Cao nhất
32,90
Thấp nhất
32,00
Khối lượng
700
KLTB 10 ngày
9.760
Cao nhất 52 tuần
41,00
Thấp nhất 52 tuần
27,90
CLL - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
14/11/2017 Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity --- Mua 2.444.352 Biểu đồ
14/11/2017 Halley Sicav - Halley Asian Prosperity --- Bán 2.444.352 Biểu đồ
20/11/2015 Halley Sicav - Halley Asian Prosperity --- Mua 25.460 Biểu đồ
31/07/2015 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh Niên Xung Phong --- Mua 1.648.750 Biểu đồ
27/07/2015 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương Mại Lê Hà --- Mua 2.244.780 Biểu đồ
27/07/2015 Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn --- Mua 3.701.470 Biểu đồ
25/03/2015 Vũ Thị Lan Anh --- Bán 0 Biểu đồ
25/02/2015 Vũ Thị Lan Anh --- Đăng ký bán 5.850 Biểu đồ
06/02/2015 Vũ Thị Lan Anh --- Bán 5.850 Biểu đồ
29/01/2015 Vũ Thị Lan Anh --- Bán 0 Biểu đồ
01/01/2015 Vũ Thị Lan Anh --- Đăng ký bán 20.000 Biểu đồ
30/12/2014 Vũ Thị Lan Anh --- Bán 15.730 Biểu đồ
09/12/2014 Halley Sicav - Halley Asian Prosperity --- Mua 11.370 Biểu đồ
23/09/2014 Halley Sicav - Halley Asian Prosperity --- Mua 59.580 Biểu đồ
12/09/2014 Halley Sicav - Halley Asian Prosperity --- Mua 62.610 Biểu đồ
28/08/2014 Halley Sicav - Halley Asian Prosperity --- Mua 46.150 Biểu đồ
25/08/2014 Trần Văn Hải --- Bán 3.570 Biểu đồ