• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.439,71 -33,18/-2,25%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:03:37 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.439,71   -33,18/-2,25%  |   HNX-INDEX   400,76   -17,08/-4,09%  |   UPCOM-INDEX   106,71   -2,97/-2,71%  |   VN30   1.471,31   -30,85/-2,05%  |   HNX30   704,48   -45,16/-6,02%
25 Tháng Giêng 2022 6:32:19 SA - Mở cửa
CTCP Cảng Cát Lái (CLL : HOSE)
Cập nhật ngày 24/01/2022
3:04:16 CH
32,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,90 (-2,74%)
Tham chiếu
32,90
Mở cửa
32,90
Cao nhất
32,90
Thấp nhất
32,00
Khối lượng
700
KLTB 10 ngày
9.760
Cao nhất 52 tuần
41,00
Thấp nhất 52 tuần
27,90
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 47,69%
Sở hữu nước ngoài 7,26%
Sở hữu khác 45,05%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn --- 8.716.170 25,64% 30/06/2021
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh Niên Xung Phong --- 7.498.750 22,06% 30/06/2021
CTCP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng --- 1.237.500 3,64% 31/12/2018
Vũ Thị Lan Anh --- 33.745 0,10% 31/12/2018
Lâm Văn Tuấn --- 24.500 0,07% 31/12/2018
Lê Thành Khoa Phó Chủ tịch HĐQT 20.000 0,06% 30/06/2021
Nguyễn Huỳnh Mai Thành viên HĐQT 5.500 0,02% 30/06/2021
Phạm Hiếu Đạo Thành viên HĐQT 3.207 0,01% 30/06/2021