• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.233,38 +14,57/+1,20%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.233,38   +14,57/+1,20%  |   HNX-INDEX   305,96   +5,30/+1,76%  |   UPCOM-INDEX   93,12   -0,51/-0,54%  |   VN30   1.272,71   +17,36/+1,38%  |   HNX30   545,81   +14,91/+2,81%
24 Tháng Năm 2022 4:11:27 CH - Mở cửa
CTCP Cơ khí Mạo khê - Vinacomin (CMK : UPCOM)
Cập nhật ngày 24/05/2022
3:05:02 CH
7,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
7,50
Mở cửa
7,50
Cao nhất
7,50
Thấp nhất
7,50
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
0
Cao nhất 52 tuần
7,50
Thấp nhất 52 tuần
7,50
09/05 CMK: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
29/04 CMK: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 - HNX
29/04 CMK: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
05/04 CMK: Báo cáo thường niên 2021 - HNX
05/04 CMK: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
01/04 CMK: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
28/03 CMK: Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
03/03 CMK: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
01/03 CMK: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
09/02 CMK: Báo cáo quản trị công ty năm 2021 - HNX
04/08 CMK: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
08/07 CMK: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
06/05 CMK: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
19/04 CMK: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
19/04 CMK: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
12/03 CMK: Đính chính thông tin tại TB ngày đăng ký cuối cùng - mã CMK - HNX
09/03 CMK: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
08/03 CMK: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
18/02 CMK: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
08/02 CMK: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
APL  0 24,80 0,00%
CEG  0 9,00 0,00%
CTB  673.100 24,30 -6,90%
CTT  0 20,50 0,00%
DZM  18.000 9,30 -4,12%
FBC  0 10,20 0,00%
FSO  0 11,50 0,00%
FT1  0 44,20 0,00%
IME  0 101,00 0,00%