• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.132,11 +6,04/+0,54%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.132,11   +6,04/+0,54%  |   HNX-INDEX   250,25   +0,84/+0,34%  |   UPCOM-INDEX   84,96   -0,26/-0,31%  |   VN30   1.152,01   +4,57/+0,40%  |   HNX30   425,17   +0,84/+0,20%
01 Tháng Mười 2022 8:52:46 CH - Mở cửa
CTCP Thương nghiệp Cà Mau (CMV : HOSE)
Cập nhật ngày 30/09/2022
3:05:04 CH
10,45 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,55 (-5,00%)
Tham chiếu
11,00
Mở cửa
10,55
Cao nhất
10,90
Thấp nhất
10,25
Khối lượng
4.000
KLTB 10 ngày
1.850
Cao nhất 52 tuần
20,80
Thấp nhất 52 tuần
10,25
30/09 CMV: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán kết quả hoạt động kinh doanh của 11 cửa hàng xăng dầu trực thuộc - HOSE
28/09 CMV: Thông báo quyết định của Thanh tra bộ về việc hoãn thi hành một phần quyết định số 11/QĐ-XPHC ngày 31/08/2022 về xử phạt vi phạm hành chính - HOSE
07/09 Vi phạm kinh doanh xăng dầu, CMV bị phạt 8,8 tỷ đồng - Báo Hải quan
06/09 CMV: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chánh thanh tra Bộ Công Thương - HOSE
29/08 CMV: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
01/08 CMV: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền - HOSE
28/07 CMV: Thông báo bổ sung danh sách Người nội bộ và người có liên quan của Người nội bộ trên Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 - HOSE
28/07 CMV: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 - HOSE
26/07 CMV: Quy chế kiểm toán nội bộ - HOSE
26/07 CMV: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2022 so với quý 2/2021 - HOSE
15/07 CMV: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương sửa đổi điều lệ, chi trả cổ tức năm 2021 và các vấn đề khác - HOSE
29/06 CMV: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022 - HOSE
29/06 CMV: Tài liệu kèm theo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
27/06 CMV: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
20/06 CMV: Cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần 4 - HOSE
20/06 CMV: Nghị quyết HĐQT số 05 ngày 17/06/2022 - HOSE
17/06 CMV: Thông báo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần 3 - HOSE
17/06 CMV: Thông báo đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT độc lập - HOSE
17/06 CMV: Thông báo thư ứng cử thành viên độc lập HĐQT - HOSE
16/06 CMV: Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABR  300 10,95 -6,41%
AMD  1.354.900 1,73 -2,81%
AST  48.800 57,00 1,06%
BSC  0 13,00 0,00%
BTT  100 43,65 -6,63%
CEN  891.400 6,60 -10,81%
DGW  949.000 64,40 1,58%
FRT  2.320.800 73,30 3,24%
GCB  0 20,50 0,00%