• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.480,34 +9,58/+0,65%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:45:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.480,34   +9,58/+0,65%  |   HNX-INDEX   414,80   +3,53/+0,86%  |   UPCOM-INDEX   109,18   +0,45/+0,41%  |   VN30   1.533,01   +16,44/+1,08%  |   HNX30   732,08   +4,05/+0,56%
28 Tháng Giêng 2022 2:52:42 CH - Mở cửa
CTCP Thương nghiệp Cà Mau (CMV : HOSE)
Cập nhật ngày 28/01/2022
2:45:02 CH
14,35 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
14,35
Mở cửa
14,35
Cao nhất
14,35
Thấp nhất
14,35
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
1.720
Cao nhất 52 tuần
18,60
Thấp nhất 52 tuần
12,25
21/01 CMV: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2021 so với năm 2020 - HOSE
21/01 CMV: Giải trình biến động LNST HN và Cty mẹ quý 4/2021 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
18/01 CMV: Nghị quyết HĐQT về việc giải thể Chi nhánh Cửa hàng Phân phối hàng Tiêu dùng Hộ Phòng - HOSE
28/12 CMV: Nghị quyết HĐQT về việc số 09 ngày 27/12/2021 - HOSE
28/12 CMV: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa - HOSE
24/12 CMV: Thông báo công văn của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của CMV - HOSE
20/10 CMV: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2021 so với quý 3/2020 - HOSE
30/08 CMV: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC bán niên soát xét 2021 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
19/08 CMV: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền - HOSE
12/08 CMV: Nghị quyết HĐQT về việc chốt DSCĐ chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt, thông qua BCTCHN quý 2/2021 - HOSE
27/07 CMV: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
22/07 CMV: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 so với quý 2/2020 - HOSE
13/07 CMV: Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT - HOSE
13/07 CMV: Quy chế hoạt động của BKS - HOSE
12/07 CMV: Điều lệ công ty sửa đổi - HOSE
02/07 CMV: Đính chính Biên bản ĐHĐCĐTN 2021 - HOSE
02/07 CMV: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021 - HOSE
01/07 CMV: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
01/07 CMV: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết - HOSE
29/06 CMV: Tài liệu dự thảo ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần 4 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABR  0 21,20 0,00%
AMD  3.318.700 5,40 3,85%
AST  22.300 52,90 0,00%
BSC  0 24,40 0,00%
BTT  0 47,00 0,00%
CEN  199.000 11,40 8,57%
DGW  531.300 105,00 5,00%
FRT  1.167.300 87,70 5,66%
GCB  0 19,00 0,00%