• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.185,48 -3,40/-0,29%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.185,48   -3,40/-0,29%  |   HNX-INDEX   275,93   -1,25/-0,45%  |   UPCOM-INDEX   87,10   +0,40/+0,46%  |   VN30   1.235,47   -5,11/-0,41%  |   HNX30   486,83   -5,80/-1,18%
26 Tháng Sáu 2022 2:24:33 SA - Mở cửa
CTCP Thương nghiệp Cà Mau (CMV : HOSE)
Cập nhật ngày 24/06/2022
3:05:01 CH
13,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,05 (-0,37%)
Tham chiếu
13,45
Mở cửa
13,35
Cao nhất
13,55
Thấp nhất
12,55
Khối lượng
6.600
KLTB 10 ngày
6.750
Cao nhất 52 tuần
20,80
Thấp nhất 52 tuần
12,25
20/06 CMV: Cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần 4 - HOSE
20/06 CMV: Nghị quyết HĐQT số 05 ngày 17/06/2022 - HOSE
17/06 CMV: Thông báo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần 3 - HOSE
17/06 CMV: Thông báo đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT độc lập - HOSE
17/06 CMV: Thông báo thư ứng cử thành viên độc lập HĐQT - HOSE
16/06 CMV: Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng - HOSE
06/06 CMV: Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần 2 - HOSE
31/05 CMV: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
30/05 CMV: Thông báo họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
06/05 CMV: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
04/05 CMV: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
04/05 CMV: Nghị quyết HĐQT số 04 ngày 29/04/2022 - HOSE
29/04 CMV: Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu CMV ra công chúng của cổ đông lớn - HOSE
29/04 CMV: Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 - HOSE
20/04 CMV: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2022 so với quý 1/2021 - HOSE
30/03 CMV: Giải trình biến động LNST HN và Cty mẹ đã kiểm toán năm 2021 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
28/03 CMV: Sắp đấu giá công khai hơn 2,936 triệu cổ phiếu CMV - Vietnam+
24/03 CMV: Nghị quyết HĐQT về việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Bách Việt - HOSE
17/03 PV OIL (OIL) sẽ đấu giá 2,9 triệu cổ phiếu Thương nghiệp Cà Mau (CMV) với giá tham chiếu 26.300 đồng/cổ phiếu - Đầu tư chứng khoán
16/03 CMV: Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam sở hữu tại CMV - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABR  300 12,70 1,60%
AMD  3.171.500 3,00 6,76%
AST  16.300 56,10 -1,06%
BSC  0 14,40 0,00%
BTT  0 49,00 0,00%
CEN  224.500 10,40 -0,95%
DGW  323.400 119,50 1,27%
FRT  866.600 90,70 1,00%
GCB  0 17,70 0,00%