• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.126,07 -17,55/-1,53%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.126,07   -17,55/-1,53%  |   HNX-INDEX   249,41   -2,94/-1,17%  |   UPCOM-INDEX   85,22   -0,62/-0,72%  |   VN30   1.147,44   -13,22/-1,14%  |   HNX30   424,33   -7,17/-1,66%
30 Tháng Chín 2022 12:16:01 SA - Mở cửa
CTCP Thương nghiệp Cà Mau (CMV : HOSE)
Cập nhật ngày 29/09/2022
3:05:02 CH
11,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-0,90%)
Tham chiếu
11,10
Mở cửa
11,05
Cao nhất
11,05
Thấp nhất
11,00
Khối lượng
300
KLTB 10 ngày
1.830
Cao nhất 52 tuần
20,80
Thấp nhất 52 tuần
10,90
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tuấn Quỳnh
Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Cảnh
Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Khánh
Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Hiền
Thành viên HĐQT Phù Chí Anh
Thành viên HĐQT Hoàng Anh Dũng
Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Việt Ánh
Thành viên Ban kiểm soát Ngô Thế Anh
Thành viên Ban kiểm soát Trần Chí Hiếu
Tổng giám đốc Nguyễn Thị Việt Ánh
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hoàng Hà My
Phó Tổng giám đốc Trần Thị Trúc Linh
Phó tổng giám đốc tài chính Phù Chí Anh
Đại diện công bố thông tin Lâm Quốc Khánh