• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.218,81 -21,90/-1,77%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.218,81   -21,90/-1,77%  |   HNX-INDEX   300,66   -6,36/-2,07%  |   UPCOM-INDEX   93,63   -0,48/-0,51%  |   VN30   1.255,35   -27,16/-2,12%  |   HNX30   530,90   -14,83/-2,72%
24 Tháng Năm 2022 3:27:46 SA - Mở cửa
CTCP Thương nghiệp Cà Mau (CMV : HOSE)
Cập nhật ngày 23/05/2022
3:05:01 CH
15,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,40 (-2,60%)
Tham chiếu
15,40
Mở cửa
14,40
Cao nhất
15,00
Thấp nhất
14,35
Khối lượng
1.900
KLTB 10 ngày
1.820
Cao nhất 52 tuần
20,80
Thấp nhất 52 tuần
12,25
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tuấn Quỳnh
Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Hiền
Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Khánh
Thành viên HĐQT Dương Xuân Phát
Thành viên HĐQT Hoàng Anh Dũng
Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Việt Ánh
Thành viên HĐQT Phù Chí Anh
Thành viên Ban kiểm soát Trần Chí Hiếu
Thành viên Ban kiểm soát Ngô Thế Anh
Tổng giám đốc Nguyễn Thị Việt Ánh
Phó Tổng giám đốc Trần Thị Trúc Linh
Phó Tổng giám đốc Phù Chí Anh
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Việt Ngọc
Phó Tổng giám đốc Lưu Hoàng Thống
Kế toán trưởng Phù Chí Anh
Đại diện công bố thông tin Lâm Quốc Khánh