• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.051,81 +1,28/+0,12%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.051,81   +1,28/+0,12%  |   HNX-INDEX   217,00   +1,63/+0,76%  |   UPCOM-INDEX   71,60   -0,02/-0,03%  |   VN30   1.065,08   +2,35/+0,22%  |   HNX30   373,43   +6,44/+1,75%
09 Tháng Mười Hai 2022 4:00:03 CH - Mở cửa
CTCP Thương nghiệp Cà Mau (CMV : HOSE)
Cập nhật ngày 09/12/2022
3:05:04 CH
9,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,09 (+0,99%)
Tham chiếu
9,11
Mở cửa
9,11
Cao nhất
9,20
Thấp nhất
8,90
Khối lượng
2.300
KLTB 10 ngày
3.110
Cao nhất 52 tuần
20,80
Thấp nhất 52 tuần
7,32
Doanh thu
    2019 2020 2021 2022
Quý 1
1.142,32 tỷ 1.112,51 tỷ 946,52 tỷ 1.080,50 tỷ
Quý 2
1.151,00 tỷ 1.034,63 tỷ 965,95 tỷ 1.121,22 tỷ
Quý 3
1.155,95 tỷ 988,18 tỷ 852,68 tỷ 1.127,24 tỷ
Quý 4
1.275,78 tỷ 1.086,77 tỷ 1.108,23 tỷ ---
Tổng
4.725,05 tỷ 4.222,09 tỷ 3.873,38 tỷ 3.328,95 tỷ
Lợi nhuận
    2019 2020 2021 2022
Quý 1
2,96 tỷ 366,15 triệu 7,98 tỷ 10,60 tỷ
Quý 2
5,95 tỷ 6,33 tỷ 7,64 tỷ 10,34 tỷ
Quý 3
3,58 tỷ 6,35 tỷ 4,36 tỷ 1,42 tỷ
Quý 4
5,93 tỷ 5,87 tỷ 8,50 tỷ ---
Tổng
18,42 tỷ 18,92 tỷ 28,48 tỷ 22,36 tỷ
Tăng trưởng (Dữ liệu tính tới quý 2/2022)
  Quý gần nhất Quý gần nhì 4 quý gần nhất 1 Năm 3 Năm
Doanh thu 16,07% 14,15% 4,39% 1,55% 5,55%
Lợi nhuận 35,35% 32,90% 21,42% -17,77% -11,98%
EPS cơ bản 41,11% 30,93% -7,03% -18,57% -12,80%
EPS pha loãng 41,11% 30,93% 22,61% -18,57% -12,80%
Tổng tài sản -6,02% -26,69% -20,79% 3,12% 2,04%
Chỉ tiêu tài chính