• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.218,10 +15,28/+1,27%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.218,10   +15,28/+1,27%  |   HNX-INDEX   283,87   +3,45/+1,23%  |   UPCOM-INDEX   89,01   +0,87/+0,99%  |   VN30   1.273,41   +16,74/+1,33%  |   HNX30   505,86   +8,26/+1,66%
29 Tháng Sáu 2022 1:35:36 SA - Mở cửa
CTCP Thương nghiệp Cà Mau (CMV : HOSE)
Cập nhật ngày 28/06/2022
3:05:03 CH
13,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
13,40
Mở cửa
13,50
Cao nhất
13,50
Thấp nhất
13,40
Khối lượng
500
KLTB 10 ngày
5.270
Cao nhất 52 tuần
20,80
Thấp nhất 52 tuần
12,25
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
28/06/2022 0,00 / 0,00% 13,50 13,50 13,40 13,40 13,42 13,40 500
27/06/2022 0,00 / 0,00% 13,40 13,40 13,40 13,40 13,40 13,40 700
24/06/2022 -0,05/-0,37% 13,35 13,55 12,55 13,40 13,25 13,40 6.600
23/06/2022 -0,15/-1,10% 13,10 13,95 12,75 13,45 13,20 13,45 3.800
22/06/2022 -0,15/-1,09% 13,10 13,90 12,90 13,60 13,29 13,60 4.400
21/06/2022 -0,45/-3,17% 13,40 14,10 13,30 13,75 13,59 13,75 3.100
20/06/2022 +0,10/+0,71% 14,15 14,45 13,35 14,20 13,89 14,20 7.200
17/06/2022 +0,15/+1,08% 13,10 14,85 13,00 14,10 13,76 14,10 10.300
16/06/2022 -0,30/-2,11% 13,80 14,20 13,30 13,95 13,74 13,95 10.000
15/06/2022 +0,30/+2,15% 13,90 14,60 13,50 14,25 14,01 14,25 6.100
14/06/2022 -0,65/-4,45% 13,85 14,55 13,70 13,95 14,09 13,95 6.900
13/06/2022 -0,20/-1,35% 14,10 14,70 13,85 14,60 14,50 14,60 9.100
10/06/2022 +0,80/+5,71% 14,80 14,90 13,70 14,80 14,44 14,80 15.800
09/06/2022 -0,40/-2,78% 14,40 15,00 13,50 14,00 14,49 14,00 9.700
08/06/2022 -0,75/-4,95% 14,35 15,35 14,35 14,40 14,74 14,40 9.700
07/06/2022 +0,55/+3,77% 15,40 15,40 14,05 15,15 14,78 15,15 6.700
06/06/2022 -0,85/-5,50% 14,80 16,05 14,50 14,60 15,10 14,60 3.600
03/06/2022 -0,30/-1,90% 14,80 16,00 14,65 15,45 15,19 15,45 3.300
02/06/2022 0,00 / 0,00% 14,75 16,35 14,65 15,75 15,33 15,75 4.900
01/06/2022 +0,35/+2,27% 14,45 16,30 14,40 15,75 15,09 15,75 5.900