• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.442,79 +3,85/+0,27%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.442,79   +3,85/+0,27%  |   HNX-INDEX   409,31   -11,90/-2,83%  |   UPCOM-INDEX   107,84   +0,37/+0,34%  |   VN30   1.482,55   +5,49/+0,37%  |   HNX30   721,37   -17,37/-2,35%
19 Tháng Giêng 2022 5:57:43 CH - Mở cửa
CTCP Thương nghiệp Cà Mau (CMV : HOSE)
Cập nhật ngày 19/01/2022
3:05:02 CH
13,95 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,90 (+6,90%)
Tham chiếu
13,05
Mở cửa
12,25
Cao nhất
13,95
Thấp nhất
12,25
Khối lượng
6.100
KLTB 10 ngày
1.220
Cao nhất 52 tuần
18,60
Thấp nhất 52 tuần
12,25
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
19/01/2022 +0,90/+6,90% 12,25 13,95 12,25 13,95 13,66 13,95 6.100
18/01/2022 -0,75/-5,43% 12,85 13,05 12,85 13,05 12,95 13,05 200
17/01/2022 +0,25/+1,85% 13,90 13,90 13,80 13,80 13,89 13,80 1.400
14/01/2022 -0,70/-4,91% 14,00 14,00 13,55 13,55 13,97 13,55 1.300
13/01/2022 0,00 / 0,00% 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 0
12/01/2022 0,00 / 0,00% 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 0
11/01/2022 0,00 / 0,00% 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 0
10/01/2022 -0,05/-0,35% 14,25 14,30 14,25 14,25 14,26 14,25 600
07/01/2022 -0,30/-2,05% 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 1.000
06/01/2022 +0,50/+3,55% 14,80 14,80 14,30 14,60 14,55 14,60 1.600
05/01/2022 +0,10/+0,71% 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 300
04/01/2022 -0,45/-3,11% 14,60 14,60 14,00 14,00 14,23 14,00 5.800
31/12/2021 -0,30/-2,03% 14,70 14,70 14,45 14,45 14,55 14,45 1.100
30/12/2021 +0,55/+3,87% 15,00 15,00 14,75 14,75 14,78 14,75 1.200
29/12/2021 -0,55/-3,73% 14,70 14,70 14,20 14,20 14,40 14,20 1.400
28/12/2021 -0,05/-0,34% 14,05 14,80 14,05 14,75 14,71 14,75 1.000
27/12/2021 +0,25/+1,72% 15,50 15,50 14,55 14,80 15,00 14,80 600
24/12/2021 -0,95/-6,13% 15,20 15,40 14,55 14,55 14,57 14,55 10.200
23/12/2021 0,00 / 0,00% 16,00 16,00 15,50 15,50 15,82 15,50 1.400
22/12/2021 +0,80/+5,44% 15,25 15,50 15,25 15,50 15,50 15,50 700