• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.063,15 +6,82/+0,65%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:55:02 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.063,15   +6,82/+0,65%  |   HNX-INDEX   206,64   +1,05/+0,51%  |   UPCOM-INDEX   76,56   -0,17/-0,22%  |   VN30   1.070,10   +8,65/+0,81%  |   HNX30   369,87   +3,75/+1,02%
30 Tháng Ba 2023 12:01:40 CH - Mở cửa
CTCP Thương nghiệp Cà Mau (CMV : HOSE)
Cập nhật ngày 30/03/2023
11:55:02 SA
9,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,09 (-0,93%)
Tham chiếu
9,69
Mở cửa
9,60
Cao nhất
9,60
Thấp nhất
9,60
Khối lượng
2.400
KLTB 10 ngày
1.030
Cao nhất 52 tuần
18,05
Thấp nhất 52 tuần
7,32
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
30/03/2023 -0,09/-0,93% 9,60 9,60 9,60 9,60 9,60 9,60 2.400
29/03/2023 0,00 / 0,00% 9,89 9,89 9,60 9,69 9,66 9,69 1.200
28/03/2023 +0,04/+0,41% 9,59 9,69 9,59 9,69 9,64 9,69 700
27/03/2023 0,00 / 0,00% 9,60 9,65 9,60 9,65 9,64 9,65 900
24/03/2023 +0,30/+3,21% 9,40 9,65 9,39 9,65 9,46 9,65 1.000
23/03/2023 -0,20/-2,09% 9,07 9,42 9,06 9,35 9,18 9,35 1.600
22/03/2023 +0,21/+2,25% 9,30 9,55 9,30 9,55 9,43 9,55 200
21/03/2023 +0,15/+1,63% 9,34 9,34 9,34 9,34 9,34 9,34 100
20/03/2023 -0,19/-2,03% 9,36 9,36 9,19 9,19 9,33 9,19 700
17/03/2023 +0,36/+3,99% 9,20 9,38 9,10 9,38 9,22 9,38 1.500
16/03/2023 -0,29/-3,11% 9,30 9,30 9,02 9,02 9,16 9,02 700
15/03/2023 -0,09/-0,96% 9,90 9,90 8,75 9,31 9,16 9,31 6.900
14/03/2023 -0,60/-6,00% 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 100
13/03/2023 +0,25/+2,56% 9,78 10,00 9,78 10,00 9,86 10,00 600
10/03/2023 +0,05/+0,52% 9,75 9,75 9,70 9,75 9,73 9,75 3.200
09/03/2023 0,00 / 0,00% 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 0
08/03/2023 -0,20/-2,02% 9,40 9,70 9,22 9,70 9,35 9,70 1.000
07/03/2023 -0,05/-0,50% 10,00 10,00 9,90 9,90 9,95 9,90 200
06/03/2023 +0,65/+6,99% 9,49 9,95 9,26 9,95 9,73 9,95 4.400
03/03/2023 -0,19/-2,00% 9,59 9,59 9,30 9,30 9,45 9,30 500