• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.272,74 +4,31/+0,34%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:15:01 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.272,74   +4,31/+0,34%  |   HNX-INDEX   313,89   -1,02/-0,32%  |   UPCOM-INDEX   95,14   +0,36/+0,38%  |   VN30   1.313,92   +3,22/+0,25%  |   HNX30   566,37   -1,44/-0,25%
26 Tháng Năm 2022 11:19:49 SA - Mở cửa
CTCP Thương nghiệp Cà Mau (CMV : HOSE)
Cập nhật ngày 26/05/2022
11:15:02 SA
15,15 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,30 (+2,02%)
Tham chiếu
14,85
Mở cửa
14,00
Cao nhất
15,75
Thấp nhất
13,90
Khối lượng
3.400
KLTB 10 ngày
2.000
Cao nhất 52 tuần
20,80
Thấp nhất 52 tuần
12,25
CMV - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
18/03/2021 Lưu Hoàng Thống Phó Tổng giám đốc Đăng ký mua 100.000 Biểu đồ
18/03/2021 Lưu Hoàng Thống Phó Tổng giám đốc Mua 100.000 Biểu đồ
04/02/2021 Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP --- Đăng ký bán quyền mua 2.936.024 Biểu đồ
28/01/2019 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng --- Mua 1.739.571 Biểu đồ
28/01/2019 Nguyễn Hoàng Sơn Lâm --- Bán 1.739.571 Biểu đồ
10/01/2019 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng --- Đăng ký mua 1.739.571 Biểu đồ
18/01/2018 Nguyễn Hoàng Sơn Lâm --- Mua 1.700.000 Biểu đồ
18/01/2018 Nguyễn Ngọc Tuấn --- Bán 2.012.642 Biểu đồ
18/01/2018 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng --- Mua 2.012.642 Biểu đồ
05/11/2017 Trần Thiện Ân --- Bán 0 Biểu đồ
19/10/2017 Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước --- Đăng ký bán 4.433.425 Biểu đồ
19/10/2017 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng --- Mua 2.420.783 Biểu đồ
19/10/2017 Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước --- Bán 4.433.425 Biểu đồ
05/10/2017 Trần Thiện Ân --- Đăng ký bán 1.000 Biểu đồ
30/09/2017 Nguyễn Việt Hùng --- Bán 0 Biểu đồ
29/09/2017 Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước --- Bán 0 Biểu đồ
28/09/2017 Phan Tiến Dũng --- Bán 0 Biểu đồ
31/08/2017 Nguyễn Việt Hùng --- Đăng ký bán 115.822 Biểu đồ
29/08/2017 Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước --- Đăng ký bán 4.433.425 Biểu đồ
28/08/2017 Phan Tiến Dũng --- Đăng ký bán 113.446 Biểu đồ