• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.469,62 -1,14/-0,08%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 9:54:59 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.469,62   -1,14/-0,08%  |   HNX-INDEX   410,67   -0,60/-0,15%  |   UPCOM-INDEX   109,05   +0,32/+0,29%  |   VN30   1.522,12   +5,55/+0,37%  |   HNX30   725,49   -2,54/-0,35%
28 Tháng Giêng 2022 10:01:49 SA - Mở cửa
CTCP Thương nghiệp Cà Mau (CMV : HOSE)
Cập nhật ngày 28/01/2022
9:55:00 SA
14,35 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
14,35
Mở cửa
14,35
Cao nhất
14,35
Thấp nhất
14,35
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
1.720
Cao nhất 52 tuần
18,60
Thấp nhất 52 tuần
12,25
Giá đóng cửa ngày 01/03/2021
14,55 0,00/0,00%
Mở cửa 14,55
Cao nhất 14,55
Thấp nhất 14,55
Khối lượng 0
Giá điều chỉnh 13,73
Giá quá khứ của CMV
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
01/03/2021 0,00 / 0,00% 14,55 14,55 14,55 14,55 14,55 13,73 0
26/02/2021 +0,15 / +1,04% 14,55 14,55 14,55 14,55 14,55 13,73 200
25/02/2021 -0,90 / -5,88% 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 13,59 100
24/02/2021 -0,90 / -5,56% 15,50 15,50 15,30 15,30 15,38 14,44 800
23/02/2021 -1,20 / -6,90% 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 15,29 4.200
22/02/2021 0,00 / 0,00% 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 16,42 0
19/02/2021 -0,10 / -0,57% 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 16,42 200
18/02/2021 0,00 / 0,00% 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 16,51 0
17/02/2021 0,00 / 0,00% 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 16,51 0
09/02/2021 0,00 / 0,00% 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 16,51 0
08/02/2021 0,00 / 0,00% 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 16,51 0
05/02/2021 0,00 / 0,00% 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 16,51 0
04/02/2021 0,00 / 0,00% 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 16,51 0
03/02/2021 +0,20 / +1,16% 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 16,51 100
02/02/2021 0,00 / 0,00% 17,30 17,30 17,30 17,30 17,30 16,33 0
01/02/2021 0,00 / 0,00% 17,30 17,30 17,30 17,30 17,30 16,33 0
29/01/2021 0,00 / 0,00% 17,30 17,30 17,30 17,30 17,30 16,33 0
28/01/2021 0,00 / 0,00% 17,30 17,30 17,30 17,30 17,30 16,33 0
27/01/2021 0,00 / 0,00% 17,30 17,30 17,30 17,30 17,30 16,33 0
26/01/2021 0,00 / 0,00% 17,30 17,30 17,30 17,30 17,30 16,33 0
25/01/2021 0,00 / 0,00% 17,30 17,30 17,30 17,30 17,30 16,33 2.000
22/01/2021 0,00 / 0,00% 17,30 17,30 17,30 17,30 17,30 16,33 0
21/01/2021 +1,10 / +6,79% 17,30 17,30 17,30 17,30 17,30 16,33 1.100
20/01/2021 +0,10 / +0,48% 20,80 20,80 20,80 20,80 20,80 15,29 4.700
19/01/2021 +0,40 / +1,97% 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70 15,21 300
18/01/2021 +1,30 / +6,84% 19,00 20,30 19,00 20,30 20,14 14,92 5.200
15/01/2021 +0,45 / +2,43% 18,55 19,80 18,55 19,00 19,22 13,96 3.200
14/01/2021 0,00 / 0,00% 18,55 18,55 18,55 18,55 18,55 13,63 4.600
13/01/2021 +1,20 / +6,92% 18,00 18,55 18,00 18,55 18,38 13,63 3.200
12/01/2021 0,00 / 0,00% 17,35 17,35 17,35 17,35 17,35 12,75 100