• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.470,76 -10,82/-0,73%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.470,76   -10,82/-0,73%  |   HNX-INDEX   411,27   -0,55/-0,13%  |   UPCOM-INDEX   108,73   -0,32/-0,29%  |   VN30   1.516,57   -8,74/-0,57%  |   HNX30   728,03   -3,73/-0,51%
28 Tháng Giêng 2022 8:42:28 SA - Mở cửa
CTCP Thương nghiệp Cà Mau (CMV : HOSE)
Cập nhật ngày 27/01/2022
3:05:01 CH
14,35 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,55 (+3,99%)
Tham chiếu
13,80
Mở cửa
14,35
Cao nhất
14,35
Thấp nhất
14,35
Khối lượng
1.900
KLTB 10 ngày
1.850
Cao nhất 52 tuần
18,60
Thấp nhất 52 tuần
12,25
Giá đóng cửa ngày 04/05/2021
15,30 -1,15/-6,99%
Mở cửa 15,30
Cao nhất 15,30
Thấp nhất 15,30
Khối lượng 700
Giá điều chỉnh 14,44
Giá quá khứ của CMV
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
04/05/2021 -1,15 / -6,99% 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 14,44 700
29/04/2021 +1,00 / +6,47% 16,45 16,45 16,45 16,45 16,45 15,52 100
28/04/2021 -1,15 / -6,93% 15,45 15,45 15,45 15,45 15,45 14,58 300
27/04/2021 +1,05 / +6,75% 16,60 16,60 16,60 16,60 16,60 15,66 100
26/04/2021 0,00 / 0,00% 15,55 15,55 15,55 15,55 15,55 14,67 0
23/04/2021 +1,00 / +6,87% 13,55 15,55 13,55 15,55 13,63 14,67 2.700
22/04/2021 0,00 / 0,00% 14,55 14,55 14,55 14,55 14,55 13,73 0
20/04/2021 0,00 / 0,00% 14,55 14,55 14,55 14,55 14,55 13,73 0
19/04/2021 -0,90 / -5,83% 14,55 14,55 14,55 14,55 14,55 13,73 100
16/04/2021 +1,00 / +6,92% 15,45 15,45 15,45 15,45 15,45 14,58 100
15/04/2021 0,00 / 0,00% 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 13,64 0
14/04/2021 -1,05 / -6,77% 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 13,64 100
13/04/2021 0,00 / 0,00% 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 14,63 300
12/04/2021 0,00 / 0,00% 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 14,63 400
09/04/2021 -0,45 / -2,82% 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 14,63 2.000
08/04/2021 0,00 / 0,00% 15,95 15,95 15,95 15,95 15,95 15,05 0
07/04/2021 0,00 / 0,00% 14,90 15,95 14,85 15,95 15,04 15,05 600
06/04/2021 0,00 / 0,00% 15,95 15,95 15,95 15,95 15,95 15,05 0
05/04/2021 +0,35 / +2,24% 15,60 15,95 15,60 15,95 15,62 15,05 1.500
02/04/2021 -1,00 / -6,02% 16,60 16,60 15,60 15,60 16,43 14,72 600
01/04/2021 0,00 / 0,00% 16,60 16,60 16,60 16,60 16,60 15,66 0
31/03/2021 +1,00 / +6,41% 15,60 16,60 15,60 16,60 16,10 15,66 200
30/03/2021 -1,15 / -6,87% 15,60 15,70 15,60 15,60 15,61 14,72 3.500
29/03/2021 -1,25 / -6,94% 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 15,81 1.300
26/03/2021 0,00 / 0,00% 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 16,99 0
25/03/2021 +0,65 / +3,75% 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 16,99 200
24/03/2021 +1,10 / +6,77% 15,15 17,35 15,15 17,35 15,51 16,37 4.200
23/03/2021 -1,20 / -6,88% 16,25 18,60 16,25 16,25 16,35 15,33 2.300
22/03/2021 +0,20 / +1,16% 18,40 18,40 17,45 17,45 17,93 16,47 200
19/03/2021 +1,10 / +6,81% 17,25 17,25 17,20 17,25 17,21 16,28 2.200