• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.218,09 -0,01/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.218,09   -0,01/0,00%  |   HNX-INDEX   282,35   -1,52/-0,54%  |   UPCOM-INDEX   88,88   -0,13/-0,15%  |   VN30   1.273,40   -0,01/0,00%  |   HNX30   505,97   +0,11/+0,02%
30 Tháng Sáu 2022 2:26:27 SA - Mở cửa
CTCP Thương nghiệp Cà Mau (CMV : HOSE)
Cập nhật ngày 29/06/2022
3:05:02 CH
13,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,40 (-2,99%)
Tham chiếu
13,40
Mở cửa
12,90
Cao nhất
13,20
Thấp nhất
12,90
Khối lượng
600
KLTB 10 ngày
4.720
Cao nhất 52 tuần
20,80
Thấp nhất 52 tuần
12,25
Giá đóng cửa ngày 07/06/2017
20,20 0,00/0,00%
Mở cửa 20,20
Cao nhất 20,20
Thấp nhất 20,20
Khối lượng 600
Giá điều chỉnh 12,06
Giá quá khứ của CMV
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
07/06/2017 0,00 / 0,00% 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 12,06 600
06/06/2017 0,00 / 0,00% 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 12,06 0
05/06/2017 0,00 / 0,00% 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 12,06 0
02/06/2017 -0,10 / -0,49% 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 12,06 1.510
01/06/2017 0,00 / 0,00% 20,30 20,30 20,30 20,30 20,30 12,12 0
31/05/2017 0,00 / 0,00% 20,30 20,30 20,30 20,30 20,30 12,12 0
30/05/2017 0,00 / 0,00% 20,30 20,30 20,30 20,30 20,30 12,12 0
29/05/2017 0,00 / 0,00% 20,30 20,30 20,30 20,30 20,30 12,12 2.000
26/05/2017 0,00 / 0,00% 20,30 20,30 20,30 20,30 20,30 12,12 0
25/05/2017 0,00 / 0,00% 20,30 20,30 20,30 20,30 20,30 12,12 0
24/05/2017 0,00 / 0,00% 20,30 20,30 20,30 20,30 20,30 12,12 0
23/05/2017 0,00 / 0,00% 20,30 20,30 20,30 20,30 20,30 12,12 0
22/05/2017 +0,10 / +0,50% 20,20 20,30 20,20 20,30 20,20 12,12 5.000
19/05/2017 -0,30 / -1,46% 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 12,06 100
18/05/2017 0,00 / 0,00% 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 12,24 2.000
17/05/2017 0,00 / 0,00% 20,00 20,50 20,00 20,50 20,38 12,24 4.170
16/05/2017 0,00 / 0,00% 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 12,24 0
15/05/2017 0,00 / 0,00% 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 12,24 7.000
12/05/2017 0,00 / 0,00% 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 12,24 0
11/05/2017 0,00 / 0,00% 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 12,24 0
10/05/2017 0,00 / 0,00% 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 12,24 0
09/05/2017 0,00 / 0,00% 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 12,24 0
08/05/2017 0,00 / 0,00% 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 12,24 12.420
05/05/2017 0,00 / 0,00% 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 12,24 0
04/05/2017 0,00 / 0,00% 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 12,24 0
03/05/2017 0,00 / 0,00% 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 12,24 0
28/04/2017 0,00 / 0,00% 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 12,24 0
27/04/2017 0,00 / 0,00% 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 12,24 0
26/04/2017 0,00 / 0,00% 20,60 20,60 20,50 20,50 20,50 12,24 4.300
25/04/2017 0,00 / 0,00% 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 12,24 0