• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.240,76 +12,39/+1,01%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.240,76   +12,39/+1,01%  |   HNX-INDEX   309,84   -5,60/-1,78%  |   UPCOM-INDEX   94,73   -1,16/-1,21%  |   VN30   1.286,41   +6,86/+0,54%  |   HNX30   541,06   -5,02/-0,92%
18 Tháng Năm 2022 11:27:11 CH - Mở cửa
CTCP Thương nghiệp Cà Mau (CMV : HOSE)
Cập nhật ngày 18/05/2022
3:05:04 CH
14,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,30 (-2,03%)
Tham chiếu
14,80
Mở cửa
13,90
Cao nhất
14,90
Thấp nhất
13,80
Khối lượng
1.100
KLTB 10 ngày
1.930
Cao nhất 52 tuần
20,80
Thấp nhất 52 tuần
12,25
Giá đóng cửa ngày 20/01/2021
20,80 +0,10/+0,48%
Mở cửa 20,80
Cao nhất 20,80
Thấp nhất 20,80
Khối lượng 4.700
Giá điều chỉnh 15,29
Giá quá khứ của CMV
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
20/01/2021 +0,10 / +0,48% 20,80 20,80 20,80 20,80 20,80 15,29 4.700
19/01/2021 +0,40 / +1,97% 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70 15,21 300
18/01/2021 +1,30 / +6,84% 19,00 20,30 19,00 20,30 20,14 14,92 5.200
15/01/2021 +0,45 / +2,43% 18,55 19,80 18,55 19,00 19,22 13,96 3.200
14/01/2021 0,00 / 0,00% 18,55 18,55 18,55 18,55 18,55 13,63 4.600
13/01/2021 +1,20 / +6,92% 18,00 18,55 18,00 18,55 18,38 13,63 3.200
12/01/2021 0,00 / 0,00% 17,35 17,35 17,35 17,35 17,35 12,75 100
11/01/2021 +1,10 / +6,77% 17,35 17,35 17,35 17,35 17,35 12,75 500
08/01/2021 +1,05 / +6,91% 16,20 16,25 16,20 16,25 16,23 11,94 2.200
07/01/2021 0,00 / 0,00% 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 11,17 0
06/01/2021 +0,10 / +0,66% 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 11,17 900
05/01/2021 0,00 / 0,00% 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 11,10 500
04/01/2021 +0,95 / +6,71% 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 11,10 400
31/12/2020 -1,05 / -6,91% 14,15 14,15 14,15 14,15 14,15 10,40 10
30/12/2020 0,00 / 0,00% 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 11,17 510
29/12/2020 0,00 / 0,00% 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 11,17 0
28/12/2020 0,00 / 0,00% 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 11,17 0
25/12/2020 -0,80 / -5,00% 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 11,17 10
24/12/2020 0,00 / 0,00% 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 11,76 0
23/12/2020 0,00 / 0,00% 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 11,76 0
22/12/2020 0,00 / 0,00% 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 11,76 0
21/12/2020 0,00 / 0,00% 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 11,76 60
18/12/2020 +1,00 / +6,67% 13,95 16,00 13,95 16,00 15,84 11,76 220
17/12/2020 -0,60 / -3,85% 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 11,02 830
16/12/2020 0,00 / 0,00% 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 11,47 0
15/12/2020 0,00 / 0,00% 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 11,47 10
14/12/2020 +0,90 / +6,12% 13,70 15,60 13,70 15,60 15,60 11,47 1.090
11/12/2020 0,00 / 0,00% 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 10,80 0
10/12/2020 0,00 / 0,00% 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 10,80 0
09/12/2020 -0,10 / -0,68% 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 10,80 100