• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.035,91 -38,61/-3,59%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.035,91   -38,61/-3,59%  |   HNX-INDEX   226,09   -9,04/-3,84%  |   UPCOM-INDEX   79,98   -2,43/-2,95%  |   VN30   1.039,54   -41,82/-3,87%  |   HNX30   373,76   -18,45/-4,70%
08 Tháng Mười 2022 6:12:01 SA - Mở cửa
CTCP Thương nghiệp Cà Mau (CMV : HOSE)
Cập nhật ngày 07/10/2022
3:05:05 CH
9,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
9,80
Mở cửa
9,70
Cao nhất
9,80
Thấp nhất
9,21
Khối lượng
1.300
KLTB 10 ngày
1.940
Cao nhất 52 tuần
20,80
Thấp nhất 52 tuần
9,21
Giá đóng cửa ngày 20/10/2020
12,10 0,00/0,00%
Mở cửa 12,10
Cao nhất 12,10
Thấp nhất 12,10
Khối lượng 0
Giá điều chỉnh 8,16
Giá quá khứ của CMV
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
20/10/2020 0,00 / 0,00% 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 8,16 0
19/10/2020 0,00 / 0,00% 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 8,16 0
16/10/2020 -0,90 / -6,92% 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 8,16 10
15/10/2020 -0,30 / -2,26% 12,40 14,15 12,40 13,00 13,00 8,77 40
14/10/2020 0,00 / 0,00% 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 8,97 0
13/10/2020 0,00 / 0,00% 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 8,97 0
12/10/2020 -0,70 / -5,00% 14,20 14,95 13,30 13,30 13,31 8,97 6.160
09/10/2020 0,00 / 0,00% 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 9,44 0
08/10/2020 0,00 / 0,00% 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 9,44 0
07/10/2020 +0,80 / +6,06% 12,30 14,00 12,30 14,00 12,38 9,44 6.060
06/10/2020 0,00 / 0,00% 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 8,90 0
05/10/2020 0,00 / 0,00% 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 8,90 0
02/10/2020 0,00 / 0,00% 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 8,90 0
01/10/2020 0,00 / 0,00% 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 8,90 0
30/09/2020 0,00 / 0,00% 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 8,90 0
29/09/2020 +0,10 / +0,76% 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 8,90 100
28/09/2020 0,00 / 0,00% 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 8,83 0
25/09/2020 0,00 / 0,00% 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 8,83 0
24/09/2020 0,00 / 0,00% 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 8,83 0
23/09/2020 0,00 / 0,00% 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 8,83 0
22/09/2020 0,00 / 0,00% 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 8,83 0
21/09/2020 0,00 / 0,00% 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 8,83 0
18/09/2020 0,00 / 0,00% 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 8,83 120
17/09/2020 0,00 / 0,00% 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 8,83 0
16/09/2020 0,00 / 0,00% 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 8,83 100
15/09/2020 +0,05 / +0,38% 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 8,83 500
14/09/2020 0,00 / 0,00% 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 8,80 0
11/09/2020 +0,05 / +0,38% 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 8,80 1.130
10/09/2020 0,00 / 0,00% 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 8,77 30
09/09/2020 -0,50 / -3,70% 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 8,77 340