• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.059,44 +3,11/+0,29%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.059,44   +3,11/+0,29%  |   HNX-INDEX   205,95   +0,36/+0,18%  |   UPCOM-INDEX   76,49   -0,24/-0,31%  |   VN30   1.067,24   +5,79/+0,55%  |   HNX30   368,04   +1,92/+0,52%
31 Tháng Ba 2023 7:04:59 SA - Mở cửa
CTCP Thương nghiệp Cà Mau (CMV : HOSE)
Cập nhật ngày 30/03/2023
3:05:02 CH
9,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,09 (-0,93%)
Tham chiếu
9,69
Mở cửa
9,60
Cao nhất
9,60
Thấp nhất
9,60
Khối lượng
3.000
KLTB 10 ngày
1.090
Cao nhất 52 tuần
18,05
Thấp nhất 52 tuần
7,32
Giá đóng cửa ngày 22/08/2017
20,20 +0,90/+4,66%
Mở cửa 20,20
Cao nhất 20,20
Thấp nhất 20,20
Khối lượng 1.000
Giá điều chỉnh 11,06
Giá quá khứ của CMV
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
22/08/2017 +0,90 / +4,66% 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 11,06 1.000
21/08/2017 -1,20 / -5,85% 19,30 19,30 19,30 19,30 19,30 10,57 10
18/08/2017 0,00 / 0,00% 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 11,23 1.000
17/08/2017 +0,20 / +0,99% 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 11,23 1.750
16/08/2017 +1,30 / +6,84% 17,70 20,30 17,70 20,30 19,61 11,12 510
15/08/2017 -0,50 / -2,56% 20,50 20,50 19,00 19,00 20,32 10,41 3.100
14/08/2017 -0,80 / -3,94% 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 10,68 50
11/08/2017 0,00 / 0,00% 20,30 20,30 20,30 20,30 20,30 11,12 0
10/08/2017 +0,10 / +0,50% 19,50 20,30 19,50 20,30 19,77 11,12 1.720
09/08/2017 0,00 / 0,00% 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 11,06 0
08/08/2017 0,00 / 0,00% 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 11,06 0
07/08/2017 0,00 / 0,00% 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 11,06 0
04/08/2017 0,00 / 0,00% 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 11,06 0
03/08/2017 +0,10 / +0,50% 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 11,06 3.160
02/08/2017 0,00 / 0,00% 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 11,01 0
01/08/2017 0,00 / 0,00% 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 11,01 0
31/07/2017 0,00 / 0,00% 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 11,01 0
28/07/2017 0,00 / 0,00% 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 11,01 0
27/07/2017 -0,40 / -1,95% 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 11,01 60
26/07/2017 0,00 / 0,00% 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 11,23 0
25/07/2017 0,00 / 0,00% 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 11,23 0
24/07/2017 0,00 / 0,00% 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 11,23 0
21/07/2017 0,00 / 0,00% 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 11,23 0
20/07/2017 -0,50 / -2,38% 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 11,23 650
19/07/2017 0,00 / 0,00% 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 11,50 0
18/07/2017 0,00 / 0,00% 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 11,50 0
17/07/2017 +1,00 / +5,00% 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 11,50 130
14/07/2017 0,00 / 0,00% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 10,95 0
13/07/2017 0,00 / 0,00% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 10,95 0
12/07/2017 0,00 / 0,00% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 10,95 0