• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.269,18 -4,48/-0,35%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.269,18   -4,48/-0,35%  |   HNX-INDEX   297,94   -3,25/-1,08%  |   UPCOM-INDEX   92,77   -0,08/-0,09%  |   VN30   1.294,93   -5,00/-0,38%  |   HNX30   545,87   -9,37/-1,69%
19 Tháng Tám 2022 5:21:41 CH - Mở cửa
CTCP Thương nghiệp Cà Mau (CMV : HOSE)
Cập nhật ngày 19/08/2022
3:05:04 CH
14,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,30 (-2,00%)
Tham chiếu
15,00
Mở cửa
15,00
Cao nhất
15,25
Thấp nhất
14,70
Khối lượng
1.700
KLTB 10 ngày
3.800
Cao nhất 52 tuần
20,80
Thấp nhất 52 tuần
11,65
Giá đóng cửa ngày 28/01/2021
17,30 0,00/0,00%
Mở cửa 17,30
Cao nhất 17,30
Thấp nhất 17,30
Khối lượng 0
Giá điều chỉnh 16,33
Giá quá khứ của CMV
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
28/01/2021 0,00 / 0,00% 17,30 17,30 17,30 17,30 17,30 16,33 0
27/01/2021 0,00 / 0,00% 17,30 17,30 17,30 17,30 17,30 16,33 0
26/01/2021 0,00 / 0,00% 17,30 17,30 17,30 17,30 17,30 16,33 0
25/01/2021 0,00 / 0,00% 17,30 17,30 17,30 17,30 17,30 16,33 2.000
22/01/2021 0,00 / 0,00% 17,30 17,30 17,30 17,30 17,30 16,33 0
21/01/2021 +1,10 / +6,79% 17,30 17,30 17,30 17,30 17,30 16,33 1.100
20/01/2021 +0,10 / +0,48% 20,80 20,80 20,80 20,80 20,80 15,29 4.700
19/01/2021 +0,40 / +1,97% 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70 15,21 300
18/01/2021 +1,30 / +6,84% 19,00 20,30 19,00 20,30 20,14 14,92 5.200
15/01/2021 +0,45 / +2,43% 18,55 19,80 18,55 19,00 19,22 13,96 3.200
14/01/2021 0,00 / 0,00% 18,55 18,55 18,55 18,55 18,55 13,63 4.600
13/01/2021 +1,20 / +6,92% 18,00 18,55 18,00 18,55 18,38 13,63 3.200
12/01/2021 0,00 / 0,00% 17,35 17,35 17,35 17,35 17,35 12,75 100
11/01/2021 +1,10 / +6,77% 17,35 17,35 17,35 17,35 17,35 12,75 500
08/01/2021 +1,05 / +6,91% 16,20 16,25 16,20 16,25 16,23 11,94 2.200
07/01/2021 0,00 / 0,00% 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 11,17 0
06/01/2021 +0,10 / +0,66% 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 11,17 900
05/01/2021 0,00 / 0,00% 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 11,10 500
04/01/2021 +0,95 / +6,71% 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 11,10 400
31/12/2020 -1,05 / -6,91% 14,15 14,15 14,15 14,15 14,15 10,40 10
30/12/2020 0,00 / 0,00% 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 11,17 510
29/12/2020 0,00 / 0,00% 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 11,17 0
28/12/2020 0,00 / 0,00% 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 11,17 0
25/12/2020 -0,80 / -5,00% 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 11,17 10
24/12/2020 0,00 / 0,00% 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 11,76 0
23/12/2020 0,00 / 0,00% 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 11,76 0
22/12/2020 0,00 / 0,00% 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 11,76 0
21/12/2020 0,00 / 0,00% 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 11,76 60
18/12/2020 +1,00 / +6,67% 13,95 16,00 13,95 16,00 15,84 11,76 220
17/12/2020 -0,60 / -3,85% 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 11,02 830